A A A
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka

Zarządzenie Nr 25/2014

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 24 kwietnia 2014 roku

w sprawie ustalenia Dnia Święta Uczelni w 2014 roku

 

          Na podstawie § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz uchwały nr 42/2007 Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego Kielcach z dnia 31 maja 2007 roku zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się dzień 5 czerwca 2014 roku Dniem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

§ 2

 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania: