A A A
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka

Zarządzenie Nr 24/2017

Kanclerza  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 20 czerwca 2017 roku

 

uchylające zarządzenie Nr 3/2008 Kanclerza Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie inwentaryzacji i wyceny aktywów
i pasywów bilansowych

 

 

Na podstawie § 173 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz § 30 ust. 5 pkt 1 lit. b) Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Uchyla się zarządzenie Nr 3/2008 Kanclerza Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie w sprawie inwentaryzacji i wyceny aktywów i pasywów bilansowych.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.