Traci moc na podstawie zarządzenia nr 91/2016

Zarządzenie Nr 24/2014

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 22 kwietnia  2014 roku

w sprawie Regulaminu Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia

 Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3a, ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1366 ze zm.) w związku z § 2 ust. 1 Uchwały Senatu nr 26/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia zarządza się, co następuje:

§ 1

Tworzy się Regulaminu Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Liczba wyświetleń strony: 1050
Data utworzenia: 2014-04-28 11:14:33 Baran Grzegorz

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka