Zarządzenia Rektora

Zarządzenie nr 71/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie szczególnych zasad świadczenia pracy przez pracowników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w okresie od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r.

Zarządzenie nr 70/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie zasad przebywania studentów/doktorantów w domach studenta UJK oraz na terenie Miasteczka Studenckiego UJK w okresie wstrzymania zajęć dydaktycznych

Zarządzenie nr 69/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie zmiany trybu pracy jednostek administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Zarządzenie nr 68/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie zdalnego kształcenia w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w czasie wstrzymania zajęć dydaktycznych

Zarządzenie nr 55/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie przedłużenia terminu wnoszenia opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

Zarządzenie nr 54/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie szczególnych zasad świadczenia pracy przez pracowników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w okresie od dnia 18 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r.

Zarządzenie nr 53/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie działań mających na celu przeciwdziałanie i zwalczanie koronawirusa SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie zasad przebywania studentów/doktorantów w domach studenta Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w okresie wstrzymania zajęć dydaktycznych (Uchylone na mocy zarządzenia nr 70/2020)

Zarządzenie nr 51/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie zmiany trybu pracy jednostek administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (Uchylone na mocy zarządzenia nr 69/2020)

Zarządzenie nr 50/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Zarządzenie nr 49/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (Uchylone na mocy zarządzenia nr 50/2020)

Zarządzenie nr 48/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (Uchylone na mocy zarządzenia nr 49/2020


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka