A A A
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka

W imieniu JM Rektora Jacka Semaniaka Dział Nauki UJK zaprasza Państwa na Seminarium pn. „Horyzont 2020 – od pomysłu do grantu”, które odbędzie się 11 grudnia 2015 r. o godz. 10.30 w Bibliotece Uniwersyteckiej w Kielcach, Sala Konferencyjna nr 1.35, ul. Świętokrzyska 21E.

Podczas seminarium zostaną dokładnie omówione kwestie związane z:

  • ogólną charakterystyką Programu Horyzont 2020 i jego głównych zagadnień, kluczowych dla pisania wniosków aplikacyjnych;
  • procedurą aplikacyjną – pisanie i składanie wniosków w Horyzoncie 2020;
  • poszukiwaniem partnerów zagranicznych do konsorcjum;
  • kryteriami, jakie trzeba spełnić, aby otrzymać grant;
  • działaniami Działu Nauki UJK wspierającymi Państwa przy zdobywaniu informacji nt. konkursów w Horyzoncie 2020 oraz składaniu wniosków.

Część teoretyczną przedstawi Państwu ekspert z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE – Pani Joanna Niedziałek. Za część praktyczną, czyli praktyczne wskazówki dotyczące pisania wniosków, odpowiadać będzie – poza ekspertem z KPK – Pani Agnieszka Kowalska, ekspert z Departamentu Transferu Wiedzy i Technologii z firmy ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z.o.o., która jest najaktywniejszym polskim przedsiębiorstwem pod względem uczestnictwa
w Horyzoncie 2020. Pani Agnieszka Kowalska podzieli się z Państwem swoim doświadczeniem i praktyczną wiedzą zdobytymi podczas realizacji projektów w tym Programie.

Podczas seminarium będzie można zadawać pytania naszym prelegentkom, które chętnie rozwieją Państwa wszelkie wątpliwości związane z Programem Horyzont 2020.

Pełną treść zaproszenia oraz szczegółową agendę spotkania mogą Państwo pobrać na stronie Działu Nauki dotyczącej Horyzontu 2020: http://www.ujk.edu.pl/dn/aktualnosci_horyzont.html

 

ZAPROSZENIE NA SEMINARIUM HORYZONT 2020 - OD POMYSŁU DO GRANTU

zobacz zaproszenie | zobacz agendę