Wykaz dokumentów obowiązujących przy ubieganiu się o ZAPOMOGĘ

 

  1. Oświadczenie o zapoznaniu się doktoranta z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych (załącznik nr 0);
  2. Wniosek o zapomogę (załącznik nr 8);
  3. Oświadczenie doktoranta o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów (załącznik nr 5)
  4. Oświadczenie doktoranta o prawdziwości danych i wyborze kierunku (załącznik nr 6)
  5. Oświadczenie o numerze konta bankowego (załącznik nr 23).

 

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka