Wykaz dokumentów obowiązujących przy ubieganiu się o ZAPOMOGĘ

 

1.      Wniosek o zapomogę (załącznik nr 8);

2.      Oświadczenie doktoranta o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów (załącznik nr 5)

3.      Oświadczenie studenta o prawdziwości danych i wyborze kierunku (załącznik nr 6)

4.      Oświadczenie o numerze konta bankowego (załącznik nr 23).

 

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka