Zarządzanie oświatą

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Napisane przez  | Dział:: Studia podyplomowe

Zarządzanie oświatą dla osób pełniących funkcje kierownicze w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych oraz kandydatów ubiegających się o te stanowiska  

Cel kształcenia

Dają dodatkowe kwalifikacje w zakresie kierowania szkołami i placówkami oświatowo-wychowawczymi lub aktualizują wiedzę w zakresie procesów zarządzania w teorii i praktyce

Możliwości zatrudnienia/typowe miejsca pracy   

Stanowiska kierownicze różnych szczebli w placówkach oświatowych oraz wydziałach oświatowych administracji rządowej i samorządowej

Program

Nazwa przedmiotu

Forma zaliczenia

Liczba godzin
ECTS

ogółem

wykłady

ćwiczenia

Psychologia w zarządzaniu placówkami oświatowymi

Zo

10

10

-

1

Aktualne problemy polityki oświatowej

E

10

10

-

4

Kierowanie szkołą oraz diagnozowanie procesów szkolnych

E/Zo

25

15

10

4

Prawo szkolne

E

15

15

-

3

Podstawy organizacji i zarządzania oświatą

E/Zo

20

10

10

3

Finansowanie oświaty

Zo

20

10

10

2

Egzaminy zewnętrzne w systemie polskiej oświaty

Zo

10

10

-

1

Marketing  w oświacie

E

15

15

-

3

Zarządzanie organizacją i controlling w oświacie

Zo

10

10

-

1

Zarządzanie zasobami ludzkimi

E

25

15

10

3

Komunikacja interpersonalna

Zo

15

-

15

1

Organizacja nadzoru pedagogicznego w szkole

Zo

10

10

-

1

Bezpieczeństwo w szkole

Zo

15

15

-

3

Razem :

 

200

145

55

30

Cena: 2300,-

 

REKRUTACJA

 

Czytany 247680 razy
Ostatnio zmieniany Środa, 09 wrzesień 2015 10:01

Media społecznościowe

 facebook.com/UJK.WZIA

 twitter.com/ujkwzia

 forum WZiA

 rss

UJK WPAiZ Twitter