Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania

Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania
25-406 Kielce, ul. Świętokrzyska 21
tel. 41 349 66 16
41 349 65 25, 41 349 65 21, 41 349 65 22, 41 349 65 23
fax 41 349 65 24
www.ujk.edu.pl/wpaiz

 

 

Struktura wydziału:


Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji
25 – 406 Kielce, ul. Świętokrzyska 21 A
tel. 41 349 65 46/48,

www.ujk.edu.pl/wzia

Instytut Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa
25 – 406 Kielce, ul. Świętokrzyska 21 B
tel. 41 349 65 43/45, fax 41 349 65 45

http://www.ujk.edu.pl/wzia/inp/en/

Instytut Zarządzania
25 – 406 Kielce, ul. Świętokrzyska 21
tel. 41 349 65 77/28

www.ujk.edu.pl/wzia/

Katedra Krajów Europy Północnej
25 – 406 Kielce, ul. Świętokrzyska 21 B
Instytut Nauk Politycznych
tel. 41 349 6545
Kierownik: prof. zw. dr hab. Ryszard Czarny
http://kkep.ujk.edu.pl/

 

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka