Szukaj w BIPie
Zamknij

INFORMACJA w trybie art. 119 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

o wynikach konkursu

 

 

 

Konkurs na stanowisko: adiunkta w Instytucie Nauk Pedagogicznych, Zakład Historii    Oświaty i Wychowania oraz Teorii Kształcenia

 

Jednostka organizacyjna zatrudniająca (wydział, instytut, jednostka międzywydziałowa):

Wydział Nauk Społecznych

 

Data ogłoszenia: 25.04.2019

 

Termin składania ofert: 19.06.2019 r.

 

Termin rozstrzygnięcia: 01.07.2019 r. –  Komisja Konkursowa,

                                       01.07.2019 r. – Rada Wydziału

 

Ilość zgłoszeń: 3

 

Kandydat, który wygrał konkurs: dr Michał Stolarczyk

 

Uzasadnienie:

Na podstawie złożonych dokumentów komisja konkursowa uznała, iż kandydat spełnia wymagane na określonym stanowisku wymogi formalne i merytoryczne

 

Liczba wyświetleń strony: 275
Data utworzenia: 2019-07-15 12:48:28 Wójcik Marcin

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka