Wydział Zamiejscowy w Sandomierzu

Wydział Zamiejscowy w Sanodomierzu

Wydział Zamiejscowy w Sandomierzu
ul. Schinzla 13a, 27-600 Sandomierz
tel. 41 349 60 21 - Dziekanat
tel. 41 349 60 22 - Sekretariat Dziekana
sandomierz.ujk.edu.pl

Dziekan: dr Małgorzata Makowska-Brzychczyk

 

 

 

Struktura wydziału:

Wydział Zamiejscowy w Sandomierzu

ul. Schinzla 13a, 27-600 Sandomierz
tel. 41 349 60 21 - Dziekanat
tel. 41 349 60 22 - Sekretariat Dziekana

sandomierz.ujk.edu.pl

Wykaz kierunków na wydziale:

  • Studia licencjackie i inżynierskie:
  • Filologia
  • Mechatronika
  • Kosmetologia
  • e-Administracja
  • Zdrowie publiczne
  • Kierunki podyplomowe:
  • Edukacja i rewalidacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu  - NOWY KIERUNEK!
  • Przygotowanie pedagogiczne
  • Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka