Zapowiedzi wydawnicze

Wydawnictwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Zapowiedzi wydawnicze

 1. „Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy”, t. 20, (red.), T. Chrząstek, T. Mielczarek

1. I. Hubicka, A.Wilczkowska, A. Żelezik, Materiały pomocnicze dla nauczycieli i wykładowców. Ни пуха ни пера!        

 1. M. Nowak (oprac.), Perspektywy dla sprawy polskiej na tle komplikacji sytuacji międzynarodowej (1877-1881) w opinii lidera ugodowców Królestwa Polskiego, Zygmunta Wielopolskiego (w świetle korespondencji do Henryka Lisickiego)
 2. S. Orzechowski, A. Młynarczyk-Tomczyk (red.), W kręgu obchodów milenijnych na Kielecczyźnie (1957-1966/67). Państwo – Kościół – Nauka – Popularyzacja
 3. J. Z. Pająk, J. Szczepański (oprac.), Moje wspomnienia w Massalanach spisane. Pamiętniki Jana Ordynata Bispinga 1842-1892
 4. S. Wiech (red.), Depolonizacja Ziem Zabranych (1864-1914). Koncepcje – mechanizmy decyzyjne – realizacja, t. 1: Litwa i Białoruś. Od Murawjowa do Baranowa (1864-1868)
 5. S. Wiech, J. Legieć, K. Latawiec (red.), Depolonizacja Ziem Zabranych (1864-1914). Koncepcje – mechanizmy decyzyjne – realizacja, t. 2: Prawobrzeżna Ukraina. Czasy Annienkowa i Bezaka
 6. „Almanach Historyczny”, t. 19, (red.) R. Gryz, D. Burdzy

1. M. Mazurkiewicz, American Sport – Observations and Essays

2. M. Mazurkiewicz, Sport and Religion: Muscular Christianity and the Young Men’s Christian Asociation. Ideology, Activity and Expansion (Great Britain, the United States and Poland, 1857-1939)

1. M. Garstka, Jakość informacji w sprawozdaniu finansowym

 1. R. MiszczukOrientacje zawodowe początkujących nauczycieli.
 2. R. Pawłowski, Kultura fizyczna w perspektywie polskiego prawa
 3. J. Synal, J. Szempruch, Od zapału do wypalenia? Funkcjonowanie nauczycieli w codzienności szkolnej
 4. A. Szplit, Diagnozowanie i pokonywanie barier psychicznych uczniów w procesie uczenia się języka angielskiego
 5. B. Zawadzka, A. Przygoda, T. Łączek (red.), Pedagogika zdrowia w teorii i praktyce
 6. „Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”, t. 27, (red.) B. Matyjas
 7. „Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”, t. 28, (red.) B. Matyjas


1.G. Legutko, W kręgu młodopolskiej epistolografii

2. M. Ruszkowski, Wariantywność współczesnej polszczyzny. Wybrane zagadnienia

1.E. Buchcic, Świętokrzyskie środowisko przyrodnicze jako wartość edukacyjno-kulturowa

2. J. Łuszczyński, Róże w Kieleckim Ogrodzie Botanicznym