Nowości – GEOGRAFIA

Nowości - GEOGRAFIA
M. Mularczyk, Regionalny system miast – hierarchia czy sieciowy układ poziomy? Na przykładzie województwa świętokrzyskiego, 2016, cena 44,10 zł

Regionalny system miast_okl

Mirosław Mularczyk, Regionalny system miast – hierarchia czy sieciowy układ poziomy? Na przykładzie województwa  świętokrzyskiego, 2016, 310 s., format B5, ISBN 978-83-7133-674-4, cena 44,10 zł

Niniejsza publikacja prezentuje wyniki badań dotyczące kierunków przeobrażeń w hierarchii miast województwa świętokrzyskiego oraz weryfikacji teorii miejsc centralnych w systemie regionalnym we współczesnych warunkach przemian społecznych, gospodarczych i politycznych. Ponadto w pracy podjęto próbę ustalenia przebiegu procesów świadczących o przekształceniu się regionalnych systemów miast z układów hierarchicznych w poziome układy sieciowe, oraz identyfikacji typów funkcjonujących sieci w regionalnym systemie miast województwa świętokrzyskiego. Książka skierowana jest do pracowników naukowych, dydaktycznych, studentów kierunków geograficznych, ekonomicznych, gospodarki przestrzennej oraz pracowników administracji państwowej i samorządowej.

Dział 2
Empty section. Edit page to add content here.