Nowości – FILOLOGIA ROSYJSKA

Nowości - FILOLOGIA ROSYJSKA
A. Wilczkowska, A. Żelezik, Ni pucha, ni pera. Russkij jazyk. Urowień B1, 2017, cena 49,35 zł

Ni pucha ni piera 2_okl.cdr

Anna Wilczkowska, Anna Żelezik, Ni pucha, ni pera. Russkij jazyk. Urowień B1, 2017, 376 s. + płyta CD, format B5, ISBN 978-83-7133-688-1, cena 49,35 zł

 Niniejszy podręcznik stanowi kolejną część cyklu. Podobnie jak część A2 uwzględnia komunikacyjne podejście do nauki języka rosyjskiego i zgodnie z obowiązującymi w szkolnictwie wyższym dokumentami: Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego oraz Polską Ramą Kwalifikacji zawiera treści i zadania służące kształtowaniu i ewaluacji kompetencji lingwistycznych oraz sprawności komunikacyjnych. Opracowanie jest przeznaczone przede wszystkim dla studentów uczących się języka rosyjskiego na lektoracie oraz na filologii rosyjskiej. Mogą z niego również korzystać uczniowie szkół średnich oraz uczestnicy kursów językowych.