Nowości – BIOLOGIA

Nowości - BIOLOGIA
J. Klusek, E. Tomasik, K. Kumański, Wpływ alkoholu i analgezji na poziom wybranych tłuszczowców w organach zwierząt, 2016, cena 16,80 zł

 alkohol

Jolanta Klusek, Elżbieta Tomasik, Krzysztof Kumański,  Wpływ alkoholu i analgezji na poziom wybranych tłuszczowców w organach zwierząt, 2016, 144 s., format B5, ISBN 978-83-7133-683-6, cena 16,80 zł,

Na przełomie XX i XXI wieku ujawniła się tematyka uzależnień. Ukształtowanie poglądu przedstawiającego alkoholizm jako chorobę, wywołało szereg dyskusji w świecie nauki. Okazało się, że uzależnienie od alkoholu wymaga leczenia, a więc poszukiwania takich metod, które okażą się na tym polu najbardziej skuteczne. Poznanie oddziaływania alkoholu etylowego, między innymi na przemiany metaboliczne kwasów tłuszczowych, triacylogliceroli i cholesterolu może mieć praktyczne znaczenie w medycynie, zwłaszcza w dobie narastających problemów dotyczących zaburzeń gospodarki lipidowej. Autorzy przeanalizowali zmiany poziomu lipidów w wybranych organach zwierząt o niskiej i wysokiej analgezji wystawionych na oddziaływanie różnych dawek alkoholu etylowego. Książka przeznaczona jest dla studentów, doktorantów i osób zainteresowanych problematyką biologiczną.

I. Żeber-Dzikowska, E. Buchcic, Proces dydaktyczno-wychowawczy w edukacji biologicznej. Kompendium – nauczyciel na starcie, 2016, cena 31,50

Proces_okl.cdr

Ilona Żeber-Dzikowska, Elżbieta Buchcic, Proces dydaktyczno-wychowawczy w edukacji biologicznej. Kompendium – nauczyciel na starcie, 2016, 260 s., format B5, ISBN 978-83-7133-642-3, cena 31,50 zł

 

Niniejsza publikacja  ukazuje pełny, ale podany w sposób skondensowany zasób wiedzy dotyczący realizacji zagadnień z edukacji biologicznej, zawierający najistotniejsze informacje  w zakresie wiadomości, umiejętności oraz postaw. Ponadto przedstawia treści, które koncentrują się na wybranych zagadnieniach biologiczno-pedagogicznych będących przedmiotem badań i zainteresowań studentów wychodzących w rolę nauczyciela i wychowawcy oraz dla nauczycieli, którzy pragną poszerzyć i uaktualnić swoją wiedzę. Publikacja dostosowana została do aktualnych wymagań programu dydaktyki biologii. Przygotowanie kompendium stanowi również podsumowanie wieloletnich badań merytoryczno-metodycznych Autorek  w zakresie pracy naukowej z dziedziny dydaktyki biologii i ochrony środowiska.

.

.

.