PUBLIKACJE WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO I ARTYSTYCZNEGO ORAZ LEKARSKIEGO I NAUK O ZDROWIU

PUBLIKACJE WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO I ARTYSTYCZNEGO ORAZ LEKARSKIEGO I NAUK O ZDROWIU
 1. D. Adamczyk (red.), Fenomen sumienia, 2012, cena 26,25 zł
 2. M. Z. Babiarz, D. Kukla (red.), Europejskie wyzwania w obszarze edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, 2011, cena 31,50 zł
 3. M. Z. Babiarz, M. Rutkowski (red.), Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pedagogiczne dylematy przestrzeni rozwoju integralnego, 2013, cena 37,80 zł  
 4. M. Z. Babiarz, E. M. Szumilas (red)., Rozwój integralny dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w aspekcie kulturowym i religijnym, 2013, cena 25,20 zł
 5. S. Badora (red.), Kulturowe konteksty zachowań aspołecznych. Implikacje dla profilaktyki i resocjalizacji, 2013, cena 37,80 zł
 6. M. Bielecka (red.), Tradition and new practices in art education, 2010, cena 14,70 zł
 7. A. Bogaj (red.), Kierunki i uwarunkowania przemian oświaty w związku z reformą, 2010, cena 42,00 zł
 8. T. Gumuła, T. Dyrda (red.) , Szkoły, nauczyciele, uczniowie. Dyskusja o programie, metodzie, uczeniu się w Europie, 2009, cena 42,00 zł
 9. P. Forma, Dziecięca kreacja biografii w rodzinach wielodzietnych, 2016, cena 33,86 zł
 10. P. Forma, Rodzina wielodzietna jako środowisko wychowawczo-edukacyjne, 2011, cena 15,75 zł
 11. M. Kawiorski, Działalność koncertowa Karola Lipińskiego, 2016, cena 23,36 zł
 12. M. Kątny, Droga do wiedzy. O literaturze popularnonaukowej młodego odbiorcy, 2008, cena 14,70 zł
 13. M. Kątny, A. Miernik, A. Wileczek, G.Trębicki, Codes Of Childhood. Pedological Sketches, 2016, cena 21,00 zł
 14. E. Kula, A. Massalski (oprac.), Rada Wychowania Publicznego w Królestwie Polskim w latach 1845-1850. Protokoły posiedzeń, tom 1: lata 1845-1846, 2014, cena 52,50 zł
 15. E. Kula, A. Massalski (oprac.), Rada Wychowania Publicznego w Królestwie Polskim w latach 1845-1850. Protokoły posiedzeń, tom 2: lata 1848-1850, 2014, cena 52,50 zł
 16. E. Lisowska, Diagnoza ryzyka przemocy wobec dziecka w rodzinie. Antytrajektoria przemocy, 2008, cena 10,50 zł
 17. J. Mądrawski, Muzyka akordeonowa. Duety i tria, 2016, cena 26,25 zł
 18. J. Mądrawski, Muzyka akordeonowa. Solo i w duecie, 2016, cena 26,25 zł
 19. J. Miko-Giedyk, M. Wojtkowiak (red.), Newralgiczne problemy w szkole, rodzinie oraz w innych środowiskach społecznych – wyzwaniem dla współczesnych pedagogów, 2016, cena 28,35 zł
 20. R. Miszczuk (red.), Z zagadnień twórczej resocjalizacji w teorii i badaniach, 2014, cena 14,70 zł
 21. I. Pufal-Struzik (red.), Oblicza „JA”. „Ja” twórcze, aspirujące, zwielokrotnione, wyczerpane, noetyczne, zagrożone patologią, 2009, cena 18,90 zł
 22. I. Pufal-Struzik (red.), O przekraczaniu granic własnego świata, 2008, cena 20,79 zł
 23. I. Pufal-Struzik, Z. Okraj (red.), Kreatywność: między mitami, stereotypami a rzeczywistością, 2016, cena 35,70 zł
 24. T. Sakowicz, Wybrane aspekty środowiska rodzinnego w percepcji i ocenie osób osadzonych w polskich zakładach karnych, 2009, cena 42,00 zł
 25. M. A. Sroczyńska, Rytuały w młodzieżowym świecie. Studium socjologiczne, 2013, cena 33,60 zł
 26. J. Sytnik-Czetwertyński, Jerzy Perzanowski – mój Mistrz i Przyjaciel, 2010, cena 23,10 zł
 27. J. Sytnik-Czetwertyński, Postacie bytu realnego, 2010, cena 26,25 zł
 28. J. Sytnik-Czetwertyński, Ontologia dynamiczna. Koncepcja Kanta-Boskovica, 2011, cena 25,20 zł
 29. J. Szempruch, Nauczyciel wobec wyzwań zmiany społecznej i edukacyjnej, 2011, cena 30,45 zł
 30. A. Wileczek (red.), Między wolnością a przymusem… Prawa człowieka i współczesna edukacja, 2009, cena 17,85 zł
 31. B. Witkowska, K. Bidziński, P. Kurtek (red.), Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w realizacji zadań rozwojowych, 2010, cena 42,00 zł
 32. M. Wolska-Długosz (red.), Sytuacja opiekuńczo-wychowawcza i edukacyjna dzieci i młodzieży z rodzin ryzyka, 2016, cena 31,50 zł