Publikacje Wydziału Humanistycznego

Publikacje Wydziału Humanistycznego
 1. M. Bolińska, Kobiet 3 portrety. Pisarki z regionu świętokrzyskiego. Zofia Bukowiecka, Agnieszka Barłogowa, Halina Snopkiewicz, 2009, cena 12,60 zł
 2. M. Bolińska, Zdarzenia niepunktualne w prozie Doroty Terakowskiej, 2013, cena 37,80 zł
 3. M. Bolińska, J. Detka, M. Wójcik, Pokolenie 1920 szkice do portretu zbiorowego, 2012, cena 12,60 zł
 4. A. Gałczyńska, Od oswajania świata do jego współtworzenia. Akty nakłaniające w kontaktach dorosłych z dziećmi, 2014, cena 18,90 zł
 5. B. L. Gierszewska (wstęp, wybór i oprac.), Polski film fabularny 1918-1939, 2012, cena 33,60 zł
 6. O. Krężołek, Simwolicieskije formy wyrażenija duchownosti w ruskoj literaturie wtoroj polowiny XIX wieka, 2008, cena 13,13
 7. K. A. Kuczyński, A. Wzorek (red.), Kolory duszy. O życiu i twórczości Stanisława Rogali, 2015, cena 23,10 zł
 8. G. Legutko, Od metafizyki do egzystencji. Wokół tematów i postaci literatury polskiej przełomu XIX i XX wieku, 2014, cena 42,00 zł
 9. E. Majcher-Ociesa, B. Wojciechowska (red.), Życie codzienne społeczności żydowskiej na ziemiach polskich do 1942 roku, 2013, cena 29,40 zł
 10. M. Marczewska, Z. Trzaskowski (red.), Dziedzictwo i teraźniejszość. Polsko-europejski dialog kultur, 2009, cena 31,50 zł
 11. L. Mazur-Mierzwa, Konstrukcje z imiesłowami przymiotnikowymi i przysłówkowymi w języku rosyjskim i ich polskie ekwiwalenty, 2009, cena 14,70 zł
 12. U. Niekra, Germanistikstudium in Polen und Studienfach DaF in Deutschland am Beispiel der Universitäten Zielona Góra und Bielefeld, 2015, cena 19,95 zł
 13. Z. Ożóg-Winiarska (red.), Teksty i konteksty w tradycji i współczesności edukacji polonistycznej. Język – literatura – sztuka, 2012, cena 24,15 zł
 14. Z. Ożóg-Winiarska (red.), Teksty kultury w edukacji polonistycznej i refleksji badawczej, 2014, cena 28,35 zł
 15. Z. Ożóg-Winiarska (red.), Teksty literackie w przestrzeni kultury i komunikacji językowej. Tradycja i współczesność, 2013, cena 23,10 zł
 16. Z. Ożóg-Winiarska, J. Winiarski (oprac.), Prasa warszawska lat 1815-1830 wobec wielkich wydarzeń, rozwoju kultury i cywilizacji w kraju i na świecie, 2013, cena 37,80 zł
 17. J. Z. Pająk, A. Penkalla, J. Szczepański, Słownik biograficzny XIX wieku, 2005, cena 42,00 zł
 18. S. J. Pastuszka, Życie kulturalne w polskich siłach zbrojnych na zachodzie w czasie II wojny światowej, 2009, cena 52,50 zł
 19. E. A. Piasta, Das Wort-Ton-Verhaltnis im deutschen Lied der Romantik, 2009, cena 39,90 zł
 20. D. Połowniak-Wawrzonek, Metafory językowe nawiązujące do czynności przyjmowania pokarmu, 2015, cena 31,50 zł
 21. M. Przeniosło (red.), Z dziejów samorządu terytorialnego w XIX i XX wieku, 2013, cena 19,95 zł
 22. M. Smolińska, J. Smoliński , Il II Corpo d`armata Polacco nella campagna d`italia (1944-1945), 2008, cena 42,00 zł
 23. J. Szczepański (red.), Świętokrzyski słownik biograficzny, t. 2, 2009, cena 82,95 zł
 24. M. Wójcik, Bo Ty jesteś moje fatum. Listy Stanisławy Wysockiej do Emila Zegadłowicza 1924-1935, 2008, cena 26,25 zł
 25. H. Wójcik-Łagan (red.), Stosunki polsko-ukraińskie w szkolnej edukacji historycznej od XIX do XXI wieku, 2005, cena 26,25 zł