Oferta zakładu

Wydział : Humanistyczny

Instytut : Instytut Historii

Zakład : Dydaktyki Historii i Wiedzy o Społeczeństwie (Hanna Wójcik-Łagan)

Skład osobowy

Dyscyplina pracy naukowej

 • Historia najnowsza
 • Historia historiografii
 • Dydaktyka historii
 • dzieje edukacji historycznej w wiekach XVI-XX
 • Prowadzone badania

  Zrealizowane w okresie 2 lat:

  • recenzje wydawnicze dotyczące publikacji naukowych i podręczników do historii, recenzje w przewodach doktorskich i habilitacyjnych, współpraca ze szkołami w popularyzacji wiedzy historycznej, spotkania z młodzieżą. Publikacja książkowa monografia: Kronika życia szkolnego 1945-2000. I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego, Kielce 2010, ss. 182

  realizowane aktualnie

  • recenzje wydawnicze dotyczące publikacji naukowych i podręczników do historii, recenzje w przewodach doktorskich i habilitacyjnych, współpraca ze szkołami w popularyzacji wiedzy historycznej, spotkania z młodzieżą. Publikacja książkowa monografia: Kronika życia szkolnego 1945-2000. I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego, Kielce 2010, ss. 182
  • recenzje wydawnicze dotyczące publikacji naukowych i podręczników do historii, recenzje w przewodach doktorskich i habilitacyjnych, współpraca ze szkołami w popularyzacji wiedzy historycznej, spotkania z młodzieżą. Publikacja książkowa monografia: Kronika życia szkolnego 1945-2000. I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego, Kielce 2010, ss. 182

  Otrzymane nagrody, odznaczenia

  • Nagroda zespołowa Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego III stopnia za publikację naukową : Problemy edukacji historycznej młodzieży w latach 1918-1939; nagrody rektorskie z tytułu uzyskiwania stopni naukowych.

  Współlpraca z podmiotami zewnętrznymi

  • Udział w międzynarodowych zespołowych badaniach naukowych, np. Środowiska historyczne II Rzeczypospolitej; Historia – mentalność - tożsamość; Wielokulturowe środowiska Lwowa w XIX i XX w.

  Słowa kluczowe związane z prowadzoną pracą badawczą

  • Edukacja historyczna, świadomość historyczna, patriotyzm.