Oferta zakładu

Wydział : Humanistyczny

Instytut : Instytut Historii

Zakład : Historii po 1945 roku (Józef Smoliński)

Skład osobowy

Dyscyplina pracy naukowej

 • nauki humanistyczne
 • Historia
 • Historia najnowsza
 • Prowadzone badania

  Zrealizowane w okresie 2 lat:

  • polskie władze państwowe i wojskowe na uchodźstwie (1939-1945); sfinalizowano badania i wydano drukiem w języku polskim i niemieckim opracowanie poświęcone Polakom internowanym w Szwajcarii (przy współpracy m.in. Ministerstwem Obrony Narodowej, Ambasadą Szwajcarską i armią szwajcarską)

  realizowane aktualnie

  • naczelne władze wojskowe na uchodźstwie (1939-1946); neutralność państw europejskich (przy współpracy m.in. z Ambasadą Szwajcarską, Ambasadą Austriacką i Ambasadą Szwedzką)

  możliwe do realizacji (oferta)

  • polsko-amerykańskie stosunki wojskowe (współczesne); władze RP na uchodźstwie; Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie

  Współlpraca z podmiotami zewnętrznymi

  • Instytut Polski i Muzeum gen. Sikorskiego w Londynie; Zarząd Krajowy Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie

  Słowa kluczowe związane z prowadzoną pracą badawczą

  • władze RP na uchodźstwie; Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie; Internowanie Polaków w Szwajcarii; polsko-amerykańskie stosunki wojskowe.