Oferta zakładu

Wydział : Humanistyczny

Instytut : Instytut Historii

Zakład : Dydaktyki Historii i Wiedzy o Społeczeństwie (Marta Samek)

Skład osobowy

Dyscyplina pracy naukowej

 • nauki humanistyczne
 • historia sztuki nowożytnej
 • Prowadzone badania

  Zrealizowane w okresie 2 lat:

  • historia i sztuka Kielc w okresie nowożytnym, życie religijne i codzienne Kielc w epoce nowożytnej, ikonografia malarstwa religijnego w regionie świętokrzyskim

  realizowane aktualnie

  • Architektura północnej Małopolski od okresu wczesnopiastowskiego po wiek XX (projekt badawczy)

  możliwe do realizacji (oferta)

  • I/ Sporządzanie analiz i recenzji naukowych z zakresu historii sztuki (zwłaszcza historii sztuki nowożytnej)
   II/Organizacja i udział w przedsięwzięciach popularyzujących wiedzę z zakresu
   historii sztuki (wykłady, objazdy naukowe krajowe i zagraniczne)
   III/udział w Radach Muzealnych nadzorujących i opiniujących działalność
   placówek muzealnych
   IV/ sporządzanie i redakcja materiałów promujących zabytki regionu
   świętokrzyskiego

  Otrzymane nagrody, odznaczenia

  • a/ 2003 r. - Srebrny Krzyż Zasługi za osiągnięcia w pracy muzealnej (do 2005 r. byłam
   pracownikiem Muzeum Narodowego w Kielcach)
   b/ 2008 r. – nagroda II stopnia Rektora UJK za osiągnięcia badawcze

  Współlpraca z podmiotami zewnętrznymi

  • Muzeum Wsi Kieleckiej – członek Rady Muzealnej; Diecezjalna Komisja Artystyczno-Budowlana – członek Komisji

  Słowa kluczowe związane z prowadzoną pracą badawczą

  • historia sztuki, historia architektury nowożytnej, mecenat artystyczny, historia kultury nowożytnej, historia i sztuka Kielc, sztuka Małopolski.