Oferta zakładu

Wydział : Humanistyczny

Instytut : Instytut Historii

Zakład : Historii Starożytnej (Katarzyna Ryszewska)

Skład osobowy

Dyscyplina pracy naukowej

 • archeologia prehistoryczna i średniowieczna
 • Historia
 • historia archeologii
 • Prowadzone badania

  Zrealizowane w okresie 2 lat:

  • Badania dotyczące historii kultury materialnej i archeologii średniowiecza, w tym przede wszystkim problematyki średniowiecznego garncarstwa.

  realizowane aktualnie

  • Aktualnie realizowane badania naukowe związane są z problematyką historii
   polskiej archeologii w XIX i XX wieku

  możliwe do realizacji (oferta)

  • Sporządzanie ekspertyz, analiz, recenzji z zakresu archeologii prehistorycznej
   i historycznej. Organizacja i udział w przedsięwzięciach (wykładach, objazdach
   naukowych) popularyzujących wiedzę z zakresu archeologii i historii archeologii.

  Otrzymane nagrody, odznaczenia

  • 10. Dwie nagrody rektorskie (AŚ) za osiągnięcia naukowe: w 2002 roku nagroda trzeciego stopnia, a w 2007 roku nagroda drugiego stopnia (wspólnie z dr Lucyną Kostuch).

  Współlpraca z podmiotami zewnętrznymi

  • 11. Współpraca z Kieleckim Towarzystwem Naukowym (konferencje naukowe, współpraca wydawnicza) i Świętokrzyskim Miesięcznikiem Kulturalnym „Teraz” (publikacje popularno-naukowe, recenzje).

  Słowa kluczowe związane z prowadzoną pracą badawczą

  • archeologia, prehistoria, historia archeologii, garncarstwo średniowieczne.