Oferta zakładu

Wydział : Humanistyczny

Instytut : Instytut Historii

Zakład : Historii XVI-XVIII wieku (Jacek Pielas)

Tematyka badań;

sporządzanie ekspertyz odnoszących się do historii XVI-XVIII w., ze szczególnym uwzględnieniem dziejów szlachty polskiej i osadnictwa na terenie województwa sandomierskiego w dobie nowożytnej, korzeni genealogicznych szlachty sandomierskiej, szlacheckich siedzib rodowych na terenie obecnego województwa świętokrzyskiego, charakteru gospodarki na tym terenie,
- tworzenie map obrazujących poszczególne procesy historyczne w XVI-XVIII w. na terenie Rzeczypospolitej i województwa sandomierskiego, sporządzanie recenzji naukowych dotyczących wspomnianego okresu w dziejach państwa i regionu,
- organizacja i uczestnictwo w działaniach służących popularyzacji wiedzy historycznej w postaci wykładów i zajęć praktycznych dla uczniów szkół ponadpodstawowych, prowadzenie warsztatów i szkoleń historycznych, udział w krajowych objazdach naukowych, w tym po regionie świętokrzyskim,

Skład osobowy

Dyscyplina pracy naukowej

 • nauki humanistyczne
 • Historia
 • możliwe do realizacji (oferta)

  • sporządzanie ekspertyz odnoszących się do historii XVI-XVIII w., ze szczególnym uwzględnieniem dziejów szlachty polskiej i osadnictwa na terenie województwa sandomierskiego w dobie nowożytnej, korzeni genealogicznych szlachty sandomierskiej, szlacheckich siedzib rodowych na terenie obecnego województwa świętokrzyskiego, charakteru gospodarki na tym terenie,
   - tworzenie map obrazujących poszczególne procesy historyczne w XVI-XVIII w. na terenie Rzeczypospolitej i województwa sandomierskiego, sporządzanie recenzji naukowych dotyczących wspomnianego okresu w dziejach państwa i regionu,
   - organizacja i uczestnictwo w działaniach służących popularyzacji wiedzy historycznej w postaci wykładów i zajęć praktycznych dla uczniów szkół ponadpodstawowych, prowadzenie warsztatów i szkoleń historycznych, udział w krajowych objazdach naukowych, w tym po regionie świętokrzyskim,

  Otrzymane nagrody, odznaczenia

  • Nagroda im. Adama Heymowskiego przyznawana przez Polskie Towarzystwo Heraldyczne, uzyskana w marcu 2008 r. za pracę: „Oleśniccy herbu Dębno w XVI-XVII wieku. Studium z dziejów zamożnej szlachty doby nowożytnej, Kielce 2007.

  Słowa kluczowe związane z prowadzoną pracą badawczą

  • szlachta polska; osadnictwo szlacheckie; mapy historyczne; genealogie szlacheckie;