Oferta zakładu

Wydział : Humanistyczny

Instytut : Instytut Historii

Zakład : Dydaktyki Historii i Wiedzy o społeczeństwie (Grażyna Okła)

Tematyka badań;

Badania dotyczące współczesnej edukacji historycznej i obywatelskiej
Cywilizacyjne miejsce Polski i regionu świętokrzyskiego w edukacji historycznej

Skład osobowy

Dyscyplina pracy naukowej

 • Historia
 • Historia najnowsza
 • Dydaktyka historii
 • Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie
 • Prowadzone badania

  Zrealizowane w okresie 2 lat:

  • Badania dotyczące współczesnej edukacji historycznej i obywatelskiej
   Cywilizacyjne miejsce Polski i regionu świętokrzyskiego w edukacji historycznej

  realizowane aktualnie

  • Badania dotyczące współczesnej edukacji historycznej i obywatelskiej
   Cywilizacyjne miejsce Polski i regionu świętokrzyskiego w edukacji historycznej

  możliwe do realizacji (oferta)

  • Badania dotyczące współczesnej edukacji historycznej i obywatelskiej
   Cywilizacyjne miejsce Polski i regionu świętokrzyskiego w edukacji historycznej

  Współlpraca z podmiotami zewnętrznymi

  • Ministerstwo Edukacji Narodowej – ekspert i rzeczoznawca – recenzje
   Instytut Badań Edukacyjnych – ekspert - recenzje
   Ośrodek Rozwoju Edukacji –recenzje
   Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą – publikacje, wykłady.

  Słowa kluczowe związane z prowadzoną pracą badawczą

  • Edukacja historyczna, edukacja obywatelska