Oferta zakładu

Wydział : Humanistyczny

Instytut : Instytut Historii

Zakład : Historii Polski i Powszechnej 1918-1945 (Mariusz Nowak)

Skład osobowy

Dyscyplina pracy naukowej

 • Historia społeczno-polityczna XIX-XXw
 • Prowadzone badania

  Zrealizowane w okresie 2 lat:

  • wykłady popularnonaukowe dla szkół średnich w Kielcach i województwie świętokrzyskim

  możliwe do realizacji (oferta)

  • przygotowanie wykładów, prezentacji dotyczących dziejów regionu świętokrzyskiego, ze szczególnym uwzględnieniem historii rodów ziemiańskich; gospodarki rolnej, stosunków społecznych, działalności charytatywnej w XIX-XX w.

  Współlpraca z podmiotami zewnętrznymi

  • szkoły średnie regionu świętokrzyskiego.

  Słowa kluczowe związane z prowadzoną pracą badawczą

  • historia regionu w XX-XX w. – ziemiaństwo – rolnictwo.