Oferta zakładu

Wydział : Humanistyczny

Instytut : Instytut Historii

Zakład : Historii Polski i Powszechnej w latach 1918-1945 (Edyta Majcher-Ociesa)

Skład osobowy

Dyscyplina pracy naukowej

 • historia gospodarcza lat 1918-1945
 • mniejszości narodowe, wyznaniowe i etniczne w latach 1918-1945
 • Prowadzone badania

  Zrealizowane w okresie 2 lat:

  • W 2011 r. byłam współautorką projektu „Potencjał społeczno-ekonomiczny Kielecczyzny w XX i na początku XXI wieku” finansowanego przez Województwo Świętokrzyskie. Projekt miał za zadanie poszerzać wiedzę o regionie i popularyzować ją.

  możliwe do realizacji (oferta)

  • Sporządzanie recenzji naukowych z zakresu historii regionalnej lat 1918-1945, ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu mineralnego oraz aktywności gospodarczej społeczności żydowskiej.
  • Organizacja i udział w przedsięwzięciach popularyzujących wiedzę historyczną

  Słowa kluczowe związane z prowadzoną pracą badawczą

  • Przemysł mineralny, mniejszości narodowe, historia regionu w latach 1918-1945