Oferta zakładu

Wydział : Humanistyczny

Instytut : Instytut Historii

Zakład : Nauk Pomocniczych Historii (Lidia Michalska-Bracha)

Skład osobowy

Dyscyplina pracy naukowej

 • Historia Polski XIX-XX wieku
 • Historia
 • Prowadzone badania

  Zrealizowane w okresie 2 lat:

  • - badania w zakresie: pamięci historycznej powstania styczniowego i tradycji niepodległościowej; dzieje muzealnictwa historycznego w Polsce; ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków ruchomych i nieruchomych

  realizowane aktualnie

  • - badania w zakresie: pamięci historycznej powstania styczniowego i tradycji niepodległościowej; dzieje muzealnictwa historycznego w Polsce; ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków ruchomych i nieruchomych
   - praktyczne zastosowanie: popularyzacja wiedzy historycznej - wykłady, ekspertyzy i konsultacje merytoryczne (przykład: organizacja konferencji we współpracy z Urzędem Gminy i Miasta Bodzentyna na temat: Bodzentyn w dobie powstania styczniowego. Historia i tradycja - styczeń 2013 r.; Bodzentyn w okresie II wojny światowej – czerwiec 2013 r.)

  możliwe do realizacji (oferta)

  • - popularyzacja wiedzy historycznej - wykłady, ekspertyzy i konsultacje merytoryczne; promocja dziedzictwa kulturowego regionu świętokrzyskiego w dziedzinie tradycji historycznych XIX-XX wieku, ruchów niepodległościowych i myśli patriotycznych; ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków ruchomych i nieruchomych regionu świętokrzyskiego; konsultacje specjalistyczne dotyczące muzealnych ekspozycji historycznych

  Współlpraca z podmiotami zewnętrznymi

  • – Muzeum Historii Kielc
   –Urząd Gminy i Miasta Bodzentyn
   - Ogólnopolski Komitet Obchodów 150. rocznicy powstania styczniowego (Polskie Towarzystwo Historyczne, Instytut Historii PAN Warszawa)

  Słowa kluczowe związane z prowadzoną pracą badawczą

  • Pamięć powstania styczniowego; tradycja niepodległościowa; myśl patriotyczna; Historia Polski XIX-XX wieku; dziedzictwo historyczne regionu świętokrzyskiego;