Oferta zakładu

Wydział : Humanistyczny

Instytut : Instytut Historii

Zakład : Nauk Pomocniczych Historii (Waldemar Kowalski)

Skład osobowy

Dyscyplina pracy naukowej

 • Historia
 • historia życia społeczno-religijnego
 • Prowadzone badania

  Zrealizowane w okresie 2 lat:

  • emigracja z Wysp Brytyjskich na ziemie polskie

  realizowane aktualnie

  • kontakty polsko-brytyjskie w historii

  możliwe do realizacji (oferta)

  • ekspertyzy i prezentacje w zakresie historii wczesnonowożytnej

  Otrzymane nagrody, odznaczenia

  • Nagroda I stopnia Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2011 r.

  Współlpraca z podmiotami zewnętrznymi

  • Konsultacja projektu realizacji telewizyjnej na temat kontaktów polsko-brytyjskich

  Słowa kluczowe związane z prowadzoną pracą badawczą

  • historia, emigracja, mniejszości wyznaniowe i etniczne, wielokulturowość, Wielka Brytania