Oferta zakładu

Wydział : Humanistyczny

Instytut : Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa

Zakład : Pracownia Informacji Naukowej i Technologii Informacyjnych, Zakład Prasoznawstwa

Tematyka badań;

Badanie wizerunku polityka, radnego.
Monitoring mediów lokalnych.

Skład osobowy

Dyscyplina pracy naukowej

  • nauki humanistyczne
  • Słowa kluczowe związane z prowadzoną pracą badawczą

    • Badanie, monitoring wizerunku, polityka, radny, media lokalne