Oferta zakładu

Wydział : Nauk o Zdrowiu

Instytut : Instytut Zdrowia Publicznego

Zakład : Pracownia Pedagogiki i Dydaktyki Medycznej (ALDONA KOPIK)

Skład osobowy

Dyscyplina pracy naukowej

 • Pedagogika
 • Prowadzone badania

  Zrealizowane w okresie 2 lat:

  • Badania gotowości szkolnej dzieci (aspekt umysłowy, społeczny)
   Środowiskowe uwarunkowania gotowości szkolnej

  realizowane aktualnie

  • Badania gotowości szkolnej dzieci (aspekt umysłowy, społeczny)
   Wspomaganie rozwoju dziecka w świetle teorii inteligencji wielorakich

  możliwe do realizacji (oferta)

  • Diagnozowanie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym wieku
   szkolnym
   Wspomaganie rozwoju dziecka w świetle teorii inteligencji wielorakich
   Badania gotowości szkolnej dzieci (aspekt umysłowy, społeczny)

  Otrzymane nagrody, odznaczenia

  • II Nagroda Rektora za osiągnięcia naukowe 2006 r.; Brązowy Krzyż Zasługi – 2003r.; Złoty Krzyż Zasługi – 2010r.; Medal Komisji Edukacji Narodowej – 2008r.

  Słowa kluczowe związane z prowadzoną pracą badawczą

  • dojrzałość szkolna, gotowość szkolna, diagnozowanie rozwoju dziecka, wspomaganie rozwoju, rozwój umysłowy, rozwój społeczno-emocjonalny dziecka, profil inteligencji dziecka, teoria inteligencji wielorakich, wielointeligentna edukacja dla dziecka