Oferta zakładu

Wydział : Zarządzania i Administracji

Instytut : Instytut Ekonomii i Administracji

Zakład : Pracownia Finansów i Rachunkowości

Tematyka badań;

Prowadzone badania, mogące mieć praktyczne zastosowanie dla podmiotów zewnętrznych takich jak: przedsiębiorstwa.

Skład osobowy

Dyscyplina pracy naukowej

 • nauki społeczne
 • finanse
 • Prowadzone badania

  Zrealizowane w okresie 2 lat:

  • Przestrzeganie zasad etyki zawodowej w rachunkowości na przykładzie województwa świętokrzyskiego

  realizowane aktualnie

  • Jakość sprawozdawczości finansowej w podmiotach gospodarczych województwa świętokrzyskiego, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2008 -2012

  możliwe do realizacji (oferta)

  • - Badania stosowanej polityki rachunkowości i jej wpływu na sprawozdanie finansowe.
   - badania jakości sprawozdania finansowego, w różnych jego obszarach.
   - Określenie polityki rachunkowości, w tym MSSF.
   - Określania zasad etyki w rachunkowości.
   - Oceny organizacji systemu rachunkowości i kontroli wewnętrznej w zakresie rachunkowości.

  Słowa kluczowe związane z prowadzoną pracą badawczą

  • sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw, rachunkowość przedsiębiorstw