Baza zaplecza naukowego i badawczego

Niniejsza baza ma służyć uzyskaniu przez wszystkie zainteresowane podmioty dostępu do szczegółowych informacji na temat prowadzonych na Uniwersytecie badań naukowych, zasobów kadrowych i infrastrukturalnych. Ma również umożliwiać nawiązywanie kontaktów pomiędzy pracownikami naukowymi UJK a podmiotami zewnętrznymi.


Oferta UJK


Baza naukowców i badań naukowych

Poniżej znajduje się szczegółowa oferta zawierająca wykaz pracowników naukowych zatrudnionych na poszczególnych wydziałach wraz z informacją na temat prowadzonych przez nich badań.

 


Wykaz aparatury i laboratoriów

Poniżej znajduje się szczegółowy wykaz laboratoriów i aparatury, jakimi dysponuje Uniwersytet.

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego