z2017

Spokojnych i szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia
oraz radosnego powitania
Nowego Roku 2018
zdrowia, sukcesów w pracy zawodowej
i zrealizowania wszelkich planów osobistych
w imieniu Kolegium Dziekańskiego
życzy
Prodziekan WPAiZ
dr Magdalena Molendowska

Czcionka
Wysoki kontrast