Władze Wydziału

DZIEKAN WYDZIAŁU

prof. zw. dr hab. Jerzy Jaskiernia


Prodziekan ds. Ogólnych i Finansowych

dr Magdalena Molendowska


Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

prof. UJK dr hab. Grzegorz Rdzanek


Prodziekan ds. Studenckich

dr Joanna GrzelaRADA WYDZIAŁU


 • prof. zw. dr hab. Ryszard Czarny 
 • prof. zw. dr hab. Petro Garasym 
 • prof. zw. dr hab. Jerzy Jaskiernia 
 • prof. zw. dr hab. Jarosław Jelejko 
 • prof. zw. dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka
 • prof. zw. dr hab. Wasyl Jelejko
 • prof. zw. dr hab. Wojciech Kaute
 • prof. zw. dr hab.  Krzysztof Kubiak
 • prof. zw. dr hab. Jerzy Szczepański
 • prof. UJK dr hab. Leszek Bielecki 
 • prof. UJK dr hab. Piotr Bury
 • prof. UJK dr hab. Władysław Fedorenko
 • prof. UJK dr hab. Irena Fudali 
 • prof. UJK dr hab. Jarosław Karpacz
 • prof. UJK dr hab. Ireneusz Kraś
 • prof. UJK dr hab. Marek Leszczyński 
 • prof. UJK dr hab. Shevchuk Ljubov
 • prof. UJK dr hab. Nadiya Mikula 
 • prof. UJK dr hab. Piotr Misztal
 • prof. UJK dr hab. Andrzej Młynarski
 • prof. UJK dr hab. Andrzej Pawlik
 • prof. UJK dr hab. inż. Jarosław Prońko
 • prof. UJK dr hab. Lucyna Rajca
 • prof. UJK dr hab. Jarosław Reszczyński
 • prof. UJK dr hab. Piotr Ruczkowski
 • prof. UJK dr hab. Wojciech Saletra 
 • prof. UJK dr hab. Paweł Soroka 
 • prof. UJK dr hab. Elżbieta Trafiałek 
 • prof. UJK dr hab. Leszek Wieczorek
 • prof. UJK dr hab. Lucyna Wiśniewska-Rutkowska
 • prof. UJK dr hab. Andriyiv Vasyl
 • prof. UJK dr hab. Anna Wójcik-Karpacz
 • prof. UJK dr hab. Iwona Wrońska
 • prof. UJK dr hab. Barbara Zbroińska 
 • prof. UJK dr hab. Artur Życki 

 

DZIEKANI WYDZIAŁU PRAWA, ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA UJK

•    prof. zw. dr hab. Ryszard M. Czarny, lata: 1993-1996
•    prof. UJK dr hab. Henryk  Pałaszewski, lata: 1996-1999
•    dr Zdobysław Kuleszyński, lata: 1999-2002
•    prof. dr hab. Antoni Malinowski, lata: 2002-2004
•    prof. UJK dr hab. Zbigniew Gazda, lata: 2005-2012
•    prof. UJK dr hab. Wojciech Saletra, lata: 2012-2017
•    prof. zw. dr hab. Jerzy Jaskiernia, lata: 2018-


HONOROWI PROFESOROWIE WYDZIAŁU PRAWA, ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA UJK

•    prof. dr hab. Kazimierz Doktór
•    prof. dr hab. Stanisław Korenik
•    prof. zw. dr hab. Stanisław Sztumski
•    Wiceminister Spraw Zagranicznych Rządu RFN Cornelia Pieper
•    prof. dr hab. Urszula Zagóra-Jonszta
•    prof. zw. dr hab. Marek Żmigrodzki
•    prof. zw. dr hab. Bogdan Nogalski

 • dr Andrzej Adamczyk
 • dr Katarzyna Chojnacka
 • dr Joanna Grzela
 • dr Tomasz Jarocki 
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • dr Izabela Konieczna
 • dr Edyta Łyżwa 
 • dr Ryszard Mochocki
 • dr Magdalena Molendowska 
 • dr Łukasz Pikuła
 • dr Magdalena Piłat-Borcuch
 • dr Witold Sokała 
 • dr Magdalena Tomala
 • dr Jerzy Zamojski
 • mgr Katarzyna Krzak

 

 • Paweł Antos
 • Bartosz Woźniak
 • Maciej Długosz
 • Michał Dzwonnik
 • Paweł Jędrzejczyk
 • Damian Lawrenc
 • Magdalena Łukawska
 • Anna Ostrowska
 • Dorota Płaza
 • Emilia Toporek
 • Fabian Wojtacha
 • Marcin Stypa
 • Monika Ząbecka
 • Kamila Zelga

 

 • dr Rafał Miernik (przedstawiciel związków zawodowych)
 • mgr Andrzej Wiśniewski (przedstawiciel  NSZZ Solidarność)
Czcionka
Wysoki kontrast