VIII Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych Kryminalistyki ,,Rozwój nauk penalnych z perspektywy badań młodych naukowców” 14 – 16 maja 2018 r.

logo_konf_ozknk

header_konf_ozknk

ZAPROSZENIE

VIII Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych Kryminalistyki

,,Rozwój nauk penalnych z perspektywy badań młodych naukowców”

Kielce, 14 – 16 maja 2018 r.

logo_konf_ozknk

KONTAKT:

Koordynatorzy Zjazdu:

Oliwia Czaplińska, tel.: 511 497 910

Maciej Długosz, tel.: 669 507 427

Krzysztof Gasiński, tel.: 726 696 369

e-mail: ozknkkielce@gmail.com

Opiekunowie Naukowi:

prof. UJK dr hab. Leszek Wieczorek

mgr Patryk Zieliński

Zakład Prawa Karnego, Kryminologii i Kryminalistyki WPAiZ UJK

tel.: 796 342 240


Kielce, dn. 25 marca 2018 r.

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy,

po zeszłorocznym, znakomicie zorganizowanym przez Uniwersytet w Białymstoku Ogólnopolskim Zjeździe Kół Naukowych Kryminalistyki, zadecydowano, że organizacja kolejnej, ósmej już edycji wydarzenia, przypadnie w zaszczycie Studenckiemu Kołu Naukowemu Nauk Penalnych i Penitencjarystyki, działającemu przy Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Z tej okazji, mamy zaszczyt zaprosić studentów i doktorantów do udziału w VIII Ogólnopolskim Zjeździe Kół Naukowych Kryminalistyki, który odbędzie się w dniach 14-16 maja 2018 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania w Kielcach oraz w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Korzecku (baza noclegowo – konferencyjna, https://www.eceg.uw.edu.pl/). Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych Kryminalistyki to cykliczne wydarzenie, organizowane w celu poszerzenia i doskonalenia wiedzy z zakresu kryminalistyki, a także szeroko pojętych nauk penalnych. Tegoroczna edycja Zjazdu zostanie zorganizowana pod hasłem ,,Rozwój nauk penalnych z perspektywy badań młodych naukowców”. Zapraszamy studentów i doktorantów, przedstawicieli kół naukowych, którzy są zainteresowani zagadnieniami dotyczącymi m.in.: kryminalistyki, prawa karnego, prawa wykroczeń, procesu karnego, kryminologii, prawa karnego wykonawczego, wiktymologii, penologii i polityki kryminalnej. Głównym celem VII Ogólnopolskiego Zjazdu Kół Naukowych Kryminalistyki jest merytoryczna wymiana informacji i doświadczeń, nawiązanie współpracy pomiędzy przedstawicielami różnych środowisk oraz zaprezentowanie aktualnych rozwiązań praktycznych oraz teoretycznych dotyczących kryminalistyki i nauk penalnych. Pragniemy umożliwić przeprowadzenie ciekawych dyskusji, wysłuchanie interesujących wystąpień i wymianę zdań na najwyższym poziomie. Wszyscy uczestnicy VIII Ogólnopolskiego Zjazdu Kół Naukowych Kryminalistyki otrzymają certyfikaty uczestnictwa. Artykuły zostaną opublikowane w prawniczym, punktowanym czasopiśmie Humanistyczne Zeszyty Naukowe – Prawa Człowieka (6 punktów w klasyfikacji MNiSW).


Planowany przebieg Zjazdu (dokładny program zostanie przesłany Uczestnikom na tydzień przed wydarzeniem):

14 maja:
9:30- 11:00 – rejestracja uczestników (WPAiZ UJK)
11:15 – uroczyste rozpoczęcie
11:45 – I panel naukowy
14:15 – obiad
15:00 – II panel naukowy
17:30 – wyjazd spod Wydziału do ECEG w Korzecku
19:00 – kolacja i integracyjna impreza tematyczna

15 maja:
8:00 – 9:30 – śniadanie (ECEG)
10:00 – III panel naukowy
12:00 – przerwa kawowa
12:30 – IV panel naukowy
15:00 – obiad
16:00 – V panel naukowy
19:00 – integracyjna kolacja grillowa/ognisko

16 maja:
8:00 – 9:30 – śniadanie (ECEG)
10:00 – VI panel naukowy/warsztaty kryminalistyczne
12:00 – zwiedzanie zamku w Chęcinach (https://www.zamek.checiny.pl/pl/)
14:00 – wyjazd do Kielc, lunchbox, zakończenie Zjazdu


Ważne daty:

Do dnia 20 kwietnia 2018 r. prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z abstraktem wystąpienia o objętości nie większej niż 1000 znaków oraz potwierdzenia wpłaty za konferencję.
Abstrakty należy nadsyłać w formie elektronicznej (plik .docx) na adres e-mail: ozknkkielce@gmail.com : Przewidywany czas na wygłoszenie referatu to 15 minut. Do dnia 10 czerwca 2018 r. Autorzy zostaną poproszeni o nadesłanie pełnych tekstów (wymogi redakcyjne zostaną podane po konferencji w formie mailowej) na adres e-mail: ozknkkielce@gmail.com. Nie powinny one przekraczać 20 tys. znaków.

Płatności za uczestnictwo w OZKNK w formie przelewu należy dokonać na rachunek bankowy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zgodnie z poniższymi danymi:
– nazwa rachunku: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, NIP: 657-02-34-850
– numer konta bankowego: 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719 Millenium Bank,
– tytuł wpłaty: IMIĘ I NAZWISKO Z DOPISKIEM „VIII ZJAZD”

Koszt uczestnictwa:
– 270 zł – dwa noclegi (w tym dwa śniadania: 14 i 15 maja) udział czynny;
– 250 zł – dwa noclegi (w tym dwa śniadania: 14 i 15 maja) udział bierny;
– 180 zł – bez noclegu;
– ok. 15 zł (dla chętnych) – bilet wstępu w celu zwiedzenia zabytkowego Zamku w Chęcinach (https://www.zamek.checiny.pl/pl/).

Opłata obejmuje: publikację w punktowanym czasopiśmie, dwa noclegi (ze śniadaniami) w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Korzecku (14-15 maja), dwa obiady (14-15 maja), udział w kolacjach integracyjnych (14-15 maja), lunchbox (16 maja), przerwy kawowe podczas obrad Zjazdu, dojazd z Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania UJK do Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Korzecku (14 maja) wraz z przejazdem powrotnym (16 maja) oraz pakiet konferencyjny.

Mamy nadzieję, że zaproszenie uzyska aprobatę z Państwa strony, czego efektem będzie wspólnie uczestniczenie w tej wyjątkowej Konferencji! Zachęcamy także do dołączania do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/445724929285295/

Zapraszamy serdecznie i do zobaczenia w malowniczych Górach Świętokrzyskich!
Z wyrazami należnego szacunku,
Komitet Organizacyjny
VIII Ogólnopolskiego Zjazdu Kół Naukowych Kryminalistyki

 Formularz-zgłoszeniowy-VIII-OZKNK

Czcionka
Wysoki kontrast