Wysokiej jakości staże drogą do zatrudnienia

Wysokiej jakości staże drogą do zatrudnienia

 

  • Lista zakwalifikowanych uczestników dostępna jest w Biurze Projektu

 

Biuro Projektu
Pokój 2/24
Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu UJK
Ul. Świętokrzyska 21
25-406 Kielce

Kontakt:
Mgr Marcin Walczak – kierownik projektu
marcin.walczak@ujk.edu.pl

WŁADZE WYDZIAŁU PRAWA, ADMINISTRACJI

I ZARZĄDZANIA

zapraszają pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych do udziału  w  Uroczystych Inauguracjach Roku Akademickiego 2017/2018,

 które odbędą się :12.10.2017 r. o godz. 11.00 dla studentów studiów stacjonarnych Iº

oraz 13.10.2017 r. o godz. 15.00 dla studentów studiów niestacjonarnych Iº

w Auli im. prof. A. Malinowskiego

Wykład inauguracyjny wygłosi Jej Ekscelencja Hanna Katariina Lehtinen - Ambasador Republiki Finlandii w Polsce.

Czcionka
Wysoki kontrast