Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr Sylwii Arasiewicz-Dulnik

Informuję, iż na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego w Kielcach odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Pani mgr Sylwii Arasiewicz-Dulnik

pt. „Czynniki rozwoju społeczno-gospodarczego gmin województwa mazowieckiego.”

                    

dziedzina: nauki społeczne

dyscyplina: nauki o polityce

 

Promotor:      

prof.  zw. dr hab. Ryszard Czarny

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania

 

Promotor pomocniczy    

dr Magdalena Tomala

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania

 

Recenzenci:    

 prof. zw. dr hab. Zbigniew Olesiński

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

prof. UTH dr hab. Helena Kisilowska

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

 

Termin i miejsce obrony: 13 czerwca 2018 r. o godz. 09.00, sala  posiedzeń Rady Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania (pok. 128), ul. Świętokrzyska 21, Kielce 

 

Praca dostępna jest w Dziekanacie Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach p. 110.

 

  Dziekan   

         prof. zw. dr hab. Jerzy Jaskiernia

Czcionka
Wysoki kontrast