Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr Agnieszki Rogozińskiej

logo

Prodziekan informuje, iż na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego w Kielcach odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr Agnieszki Rogozińskiej pt. „Sąsiedzi Polski i kwestia bezpieczeństwa granic w myśli politycznej obozu piłsudczykowskiego (1918-1939)”

dziedzina: nauki społeczne
dyscyplina: nauki o polityce

Promotor:     
prof.  UJK. dr hab. Arkadiusz Adamczyk
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania
Recenzenci:     
prof. UJK dr hab. Wojciech Saletra
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania
prof. dr hab. Waldemar Paruch
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie , Wydział Politologii

Termin i miejsce obrony: 17 stycznia 2018 r. o godz. 9.00, sala  posiedzeń Rady Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania (pok. 128), ul. Świętokrzyska 21, Kielce

Praca dostępna jest w Dziekanacie Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach p. 110.

Prodziekan
dr Magdalena Molendowska

Czcionka
Wysoki kontrast