Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgra Karola Lewandowskiego

 Informuję, iż na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego w Kielcach odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Pana mgra Karola Lewandowskiego

pt. „Cywilna kontrola nad siłami zbrojnymi jako element funkcjonowania państwa demokratycznego.”

dziedzina: nauki społeczne

dyscyplina: nauki o polityce

 

Promotor:      

prof.  UJK dr hab. Paweł Soroka

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania

 

Recenzenci:      

prof. zw. dr hab. Jerzy Gotowała

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

 

prof. zw. dr hab. Edward Haliżak

Uniwersytet Warszawski

 

Termin i miejsce obrony: 13 czerwca 2018 r. o godz. 10.30, sala  posiedzeń Rady Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania (pok. 128), ul. Świętokrzyska 21, Kielce 

 

Praca dostępna jest w Dziekanacie Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach p. 110.

 

  Dziekan   

         prof. zw. dr hab. Jerzy Jaskiernia

Czcionka
Wysoki kontrast