Przewody doktorskie – informacje ogólne

Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce na podstawie decyzji Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 27 października 2008 r.

  • Regulamin przewodów doktorskich – pobierz  70 kB
  • Kwestionariusz osobowy – pobierz   45 kB
  • Oświadczenie o udostępnianiu pracy doktorskiej – pobierz  155 kB
  • Wykaz dokumentów – pobierz  17 kB
Czcionka
Wysoki kontrast