O Wydziale

Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania


GaleriaWydarzeniaOferta dydaktyczna
Wydział Zarządzania i Administracji powstał 29 września 1992 r. w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Rozpoczął wówczas kształcenie na dwóch kierunkach studiów: Zarządzanie i marketing oraz Nauki społeczne. Z biegiem lat powstały nowe kierunki studiów i obecnie na Wydziale kształcą się studenci na 9 kierunkach: Administracja, Bezpieczeństwo narodowe, Ekonomia, Finanse i rachunkowość, Logistyka, Politologia, Prawo, Stosunki międzynarodowe, Zarządzanie. Konsekwencją rozwoju Wydziału była zmiana nazwy w 2015 r. na Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania. Ostatnie dwudziestolecie funkcjonowania Wydziału, to okres intensywnej pracy wszystkich dotychczasowych Dziekanów na rzecz jego rozwoju.

Władze Wydziału

Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania

dr hab. prof. UJK Wojciech Saletra


Prodziekan ds. Ogólnych i Finansowych

dr Magdalena Molendowska


Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

prof. UJK dr hab. Leszek Wieczorek


Prodziekan ds. Studenckich

dr Joanna Grzela


WŁADZE WYDZIAŁU PRAWA, ADMINISTRACJI

I ZARZĄDZANIA

zapraszają pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych do udziału  w  Uroczystych Inauguracjach Roku Akademickiego 2017/2018,

 które odbędą się :12.10.2017 r. o godz. 11.00 dla studentów studiów stacjonarnych Iº

oraz 13.10.2017 r. o godz. 15.00 dla studentów studiów niestacjonarnych Iº

w Auli im. prof. A. Malinowskiego

Wykład inauguracyjny wygłosi Jej Ekscelencja Hanna Katariina Lehtinen - Ambasador Republiki Finlandii w Polsce.

Czcionka
Wysoki kontrast