Konferencja naukowa „RACJA STANU POLSKI W EUROPIE” 28-29 maja 2018 r.

logo cyklu konferencji

RACJA STANU POLSKI W EUROPIE


Zapraszamy na coroczną konferencję Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich organizowaną

przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

z cyklu

WYZWANIA ROZWOJOWE POLSKI W EUROPIE

zatytułowaną:

RACJA STANU POLSKI W EUROPIE

oraz

Dialog Obywatelski z udziałem Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

dra MARKA PRAWDY

28-29 maja 2018 roku (poniedziałek – wtorek),
Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu,
przy Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Świętokrzyska 21

logo cyklu konferencji

europe-direct-kielce


W pierwszym dniu konferencji przewidziane są panele plenarne zatytułowane:

 • Bilans dotychczasowego członkostwa Polski w Unii Europejskiej
 • W poszukiwaniu nowego miejsca Polski w Unii Europejskiej
 • Przyszłość Unii Europejskiej z perspektywy polskiej racji stanu (okrągły stół).

UCZESTNIKAMI konferencji będą czołowi przedstawiciele wiodących ośrodków naukowych w Polsce, w tym:
prof. Jan Barcz (ALK), prof. Wiesław Bokajło (WSB), prof. Zbigniew Czachór (UAM),
prof. Tadeusz Dmochowski (UG), prof. Józef M. Fiszer (PAN), prof. Grzegorz Janusz (UMCS),
prof. Jerzy Jaskiernia (UJK), prof. Zdzisław Mach (UJ), prof. Ewa Marciniak (UW),
prof. Dariusz Niedźwiedzki (UJ), prof. Artur Nowak-Far (SGH), prof. Marek Pietraś (UMCS),
prof. Janusz Ruszkowski (USz), prof. Teresa Sasińska-Klas (UJ), prof. Andrzej Stelmach (UAM),
prof. Stanisław Sulowski (UW), prof. Elżbieta Szczot (KUL), prof. Tadeusz Wallas (UAM),
prof. Konstanty A. Wojtaszczyk (UW), prof. Katarzyna Żukrowska (SGH)

Przewidziany udział polityków


ZAGADNIENIA:

 • kierunki modernizacji Unii Europejskiej a polska racja stanu,
 • interesy i wartości w rozwoju integracji europejskiej,
 • status państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • bezpieczeństwo Unii Europejskiej i Polski w obliczu nowych wyzwań,
 • polityka gospodarcza Polski i Unii Europejskiej,
 • pozycja gospodarki Polski w Unii Europejskiej,
 • perspektywy funkcjonowania strefy euro,
 • europeizacja prawa krajowego – prawo UE a prawo krajowe
 • kontrola konstytucjonalności prawa w Unii Europejskiej (traktaty a prawo instytucjonalne i prawo krajowe).

 

Zgłoszenia na konferencję prosimy kierować do dn. 13 maja 2018 r. na e-mail:  ptse.kielce@wp.pl

Formularz zgłoszenia 2018
 Nota edytorska

Zapraszamy do udziału w konferencji

prof. UJK dr hab. Ireneusz Kraś –przewodniczący konferencji
dr Radosław Kubicki – kierownik organizacyjny

Czcionka
Wysoki kontrast