Kalendarz akademicki

Rok akademicki 2015/2016 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych trwa od dnia 1 października 2015 roku do dnia 30 września 2016 roku.

Rok akademicki na studiach niestacjonarnych obejmuje zjazdy śródroczne w terminach ustalonych dla poszczególnych kierunków studiów przez dziekanów wydziałów.

Rok akademicki na studiach obejmuje:

ROK AKADEMICKI 2015/2016

zajęcia integracyjne dla studentów I roku

30.09.2015

SEMESTR ZIMOWY

01.10.2015 – 21.02.2016

zajęcia dydaktyczne

01.10.2015 – 18.12.2015

ferie zimowe

19.12.2015 – 03.01.2016

zajęcia dydaktyczne c.d.

04.01.2016 – 29.01.2016

dni wolne od zajęć dydaktycznych

zimowa sesja egzaminacyjna

01.02.2016 – 10.02.2016

– pisemny egzamin certyfikacyjny z języków obcych

01.02.2016

przerwa międzysemestralna

11.02.2016 – 14.02.2016

poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru zimowego

15.02.2016 – 21.02.2016

SEMESTR LETNI

22.02.2016 – 30.09.2016

zajęcia dydaktyczne

22.02.2016 – 23.03.2016

wakacje wiosenne

24.03.2016 – 29.03.2016

zajęcia dydaktyczne c.d.

30.03.2016 – 15.06.2016

dni wolne od zajęć dydaktycznych

02.05.2016

27.05.2016

letnia sesja egzaminacyjna

16.06.2016 – 26.06.2016

– pisemny egzamin certyfikacyjny z języków obcych

16.06.2016

wakacje letnie

27.06.2016 – 13.09.2016

poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru letniego

14.09.2016 – 23.09.2016

okres na podjęcie indywidualnych decyzji dotyczących zaliczenia roku akademickiego 2015/2016

24.09.2016 – 30.09.2016

Czcionka
Wysoki kontrast