Kalendarz akademicki

Rok akademicki 2017/2018 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych trwa od dnia 1 października 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku.

Rok akademicki na studiach niestacjonarnych obejmuje zjazdy śródroczne w terminach ustalonych dla poszczególnych kierunków studiów przez dziekanów wydziałów.

Rok akademicki na studiach obejmuje:

ROK AKADEMICKI 2017/2018

SEMESTR ZIMOWY

01.10.2017 – 23.02.2018

zajęcia dydaktyczne

02.10.2017 – 22.12.2017

ferie zimowe

23.12.2017 – 02.01.2018

zajęcia dydaktyczne c.d.

03.01.2018 – 25.01.2018

zimowa sesja egzaminacyjna

26.01.2018 – 08.02.2018

– pisemny egzamin certyfikacyjny z języków obcych

26.01.2018

przerwa międzysemestralna

09.02.2018 – 14.02.2018

poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru zimowego

15.02.2018 – 23.02.2018

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II roku studiów i następnych lat zobowiązani są do oddania indeksów i kart egzaminacyjnych do Dziekanatów, w celu zaliczenia semestru zimowego do dnia 17 lutego 2018r.
W przypadku przystąpienia do sesji poprawkowej ustala się termin oddania indeksu i karty egzaminacyjnej do dnia 24 lutego 2018r.

SEMESTR LETNI

zajęcia dydaktyczne

wakacje wiosenne

zajęcia dydaktyczne c.d.

dni wolne od zajęć dydaktycznych
letnia sesja egzaminacyjna
– pisemny egzamin certyfikacyjny z języków obcych

wakacje letnie

poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru letniego

okres na podjęcie indywidualnych decyzji dotyczących zaliczenia roku akademickiego 2015/2016

 

Czcionka
Wysoki kontrast