WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia (WKJK)

Przewodnicząca – dr Magdalena Molendowska

(prodziekan ds. ogólnych i finansowych)

 

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

Koordynator WZJK: prof. UJK dr hab. Piotr Misztal

 

 1. prof. UJK dr hab.Piotr Misztal – przedstawiciel n-li akademickich kier. Ekonomia
 2. dr Magdalena Molendowska – przedstawiciel n-li akad. kier. Bezpieczeństwo narodowe
 3. dr Tomasz Jarocki – przedstawiciel n-li akademickich kier. Stosunki międzynarodowe
 4. dr Izabela Konieczna – przedstawiciel n-li akademickich kier. Zarządzanie
 5. dr Artur Borcuch – przedstawiciel n-li akademickich kier. Finanse i Rachunkowość
 6. dr Hubert Kaczmarczyk – przedstawiciel n-li akademickich kier. Prawo
 7. mgr Katarzyna Krzak – inne osoby wskazane przez dziekana
 8. mgr Monika Plech – inne osoby wskazane przez dziekana
 9. Damian Lawrenc – przedstawiciel studentów
 10. Wioletta Gawłowska – przedstawiciel studentów
 11. Dorota Płaza – przedstawiciel studentów
 12. Paweł Antos – przedstawiciel studentów
 13. Krzysztof Kobryń, prezes Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o. o. – przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
 14. Marek Kolasa, Wiceprezes Zarządu SINS Group –  przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
 15. Zdzisław Mojecki, prezes Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców Branży Budowlanej w Kielcach – przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
 16. Tadeusz Sayor, wiceprezydent Kielc – przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych

Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia (WZOJK)

 Koordynator WZOJK: prof. zw. dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka

 1. prof. zw. dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka – przedstawiciel n-li akademickich kier. Politologia
 2. prof. UJK dr hab. Marek Leszczyński – przedstawiciel n-li akademickich kier. Ekonomia
 3. dr Kamil Wiśniewski – przedstawiciel n-li akademickich kier. Logistyka
 4. dr Katarzyna Kita-Wałęka – przedstawiciel n-li akademickich kier. Administracja
 5. dr Witold Sokała – przedstawiciel n-li akademickich kier. Bezpieczeństwo narodowe
 6. dr Paweł Górski – przedstawiciel n-li akademickich kier. Zarządzanie
 7. mgr Anna Gosek – inne osoby wskazane przez dziekana
 8. Katarzyna Bielecka – przedstawiciel studentów
 9. Maria Klokart – przedstawiciel studentów
 10. Marcin Woch – przedstawiciel studentów
 11. Ewa Dziedzic – przedstawiciel studentów
 12. Dominika Dziuba – przedstawiciel studentów
 13. Jarosław Ambroziak, prezes Zarządu kompementariusza Infover Sp. z o. o. – przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
 14. Tadeusz Pęczek, prezes Zarządu EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. – przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
 15. Grzegorz Stasiek, dyr. ds. technicznych ORAPI – przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych

ADMINISTRACJA, EKONOMIA, PRAWO

Skład Zespołu Oceniającego:

 1. prof. zw. dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka
 2. dr Kamil Wiśniewski
 3. dr Witold Sokała
 4. Katarzyna Bielecka
 5. Ewa Dziedzic
 6. Tadeusz Pęczek

FIFNANSE I RACHUNKOWOŚĆ, LOGISTYKA, ZARZĄDZANIE

Skład Zespołu Oceniającego:

 1. prof. zw. dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka
 2. dr Katarzyna Kita-Wałęka
 3. dr Witold Sokała
 4. mgr Anna Gosek
 5. Maria Klokart
 6. Grzegorz Stasiek

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, POLITOLOGIA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Skład Zespołu Oceniającego:

 1. prof. UJK dr hab. Marek Leszczyński
 2. dr Kamil Wiśniewski
 3. dr Paweł Górski
 4. Marcin Woch
 5. Dominika Dziuba
 6. Jarosław Ambroziak

 

Czcionka
Wysoki kontrast