Zakład Zarządzania Strategicznego (221)
 Kierownik Zakładu – prof. UJK dr hab. Jarosław Karpacz
Imię i nazwisko stanowisko tytuł naukowy
 1.Jarosław Karpacz  profesor nadzwyczajny   prof. UJK  dr hab.
 2.Szymon Jopkiewicz  adiunkt  doktor
 3.Anna Sabat adiunkt  doktor
 4. Monika Stelmaszczyk adiunkt  doktor
Zakład Zarządzania Rozwojem Organizacji (201)
 Kierownik Zakładu – prof. UJK dr hab. Andrzej Szplit
Imię i nazwisko stanowisko tytuł naukowy
 1.Andrzej Szplit  profesor nadzwyczajny   prof. UJK  dr hab.
2.Bielawski Rafał  adiunkt  doktor
 3.Konieczna Izabela asysten  doktor
 4.Anna Krzysztofek asystent  magister
 5.Paulina Osuch asystent  magister
Zakład Metod Jakościowych i Ilościowych w Zarządzaniu (15)
 Kierownik Zakładu – prof. zw. dr hab. Wasyl Jelejko
Imię i nazwisko stanowisko tytuł naukowy
1.Yelyko Vasyl  profesor zwyczajny   prof. zw. dr hab.
2.Jerzy Zamojski  adiunkt  doktor
 3.Izabela Wierzbicka adiunkt  doktor
 4.Katarzyna Rogalińska adiunkt  doktor
 5.Wiśniewski Andrzej wykładowca  magister
6. Miernik Rafał adiunkt doktor
Zakład Logistyki CPiB 2.29
 Kierownik Zakładu – prof. UJK dr hab. Jarosław Prońko
Imię i nazwisko stanowisko tytuł naukowy
1.Jarosław Prońko  profesor nadzwyczajny   prof. UJK dr hab.
2.Paweł Górski  adiunkt  doktor
3.Marcin Szplit  adiunkt  doktor
4.Maryna Ostrowska asystent  magister
 5.Agnieszka Rak asystent  magister
Zakład Zarządzania Finansami – 2.24, 2.25 CPiB
 Kierownik Zakładu – prof. UJK. dr hab. Barbara Zbroińska
Imię i nazwisko stanowisko tytuł naukowy
1.Barbara Zbroińska  profesor nadzwyczajny   prof. UJK dr hab.
2.Artur Borcuch  adiunkt  doktor
 3.Kamil Wiśniewski adiunkt  doktor
 4.Dorota Słowik adiunkt  doktor
 5.Łukasz Antos asystent  magister
Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem -2.23 CPiB
 Kierownik Zakładu – prof. UJK dr hab. Anna Wójcik – Karpacz
Imię i nazwisko stanowisko tytuł naukowy
1.Anna Wójcik – Karpacz  profesor nadzwyczajny   prof. UJK  dr hab.
2.Marek Gębski  adiunkt  doktor
 3.Michał Leśniewski adiunkt  doktor
 4.Angelika Pienias asystent  magister
Zakład Rachunkowości – 2.27 CPiB
 Kierownik Zakładu – prof. zw. dr hab. Petro Garasym
Imię i nazwisko stanowisko tytuł naukowy
1. Petro Garasym  profesor zwyczajny   prof.   dr hab.
2.Barbara Kusto  adiunkt  doktor
 3.Jarosław Przybytniowski adiunkt  doktor
 4.Marcin Walczak asystent  magister
Zakład Zarządzania Regionem – 2.28 CPiB
 Kierownik Zakładu – prof. dr hab. Jan Kaźmierski
Imię i nazwisko stanowisko tytuł naukowy
1.Jan Kaźmierski  profesor nadzwyczajny   prof. UJK dr hab.
2.Wojciech Pizło  profesor nadzwyczajny   prof. UJK dr hab.
3.Magdalena Piłat – Borcuch  adiunkt  doktor
 4.Agnieszka Predygier adiunkt  doktor
 5.Monika Siwek adiunkt  doktor
6. Marcin Banaszek asystent magister

 

Czcionka
Wysoki kontrast