Instytut Zarządzania prowadzi następujące kierunki studiów:

 •  FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia I stopnia, stacjonarne i  niestacjonarne.

Na kierunku Finanse i rachunkowość prowadzone są 3-letnie studia pierwszego stopnia o  specjalnościach:

 1. Finanse i rachunkowość jednostek sektora publicznego;
 2. Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw.

 

 • LOGISTYKA studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne.

Na kierunku Logistyka prowadzone są 3-letnie studia pierwszego stopnia o specjalnościach:

 1. Zarządzanie w logistyce;
 2. Logistyka w przedsiębiorstwie.

 

 • ZARZĄDZANIE studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne.

Na kierunku Zarządzanie prowadzone są 3-letnie studia pierwszego stopnia o specjalnościach:

 1. Ekonomika i rozwój organizacji;
 2. Zarządzanie podatkami i rachunkowość.

oraz 2-letnie studia drugiego stopnia o specjalnościach:

 1. Zarządzanie finansami;
 2. Zarządzanie zasobami ludzkimi;
 3. Controlling i rachunkowość;
 4. Zarządzanie w sektorze publicznym i prywatnym;
 5. Handel i wystawiennictwo;
 6. Analityka ekonomiczna w zarządzaniu.

WŁADZE WYDZIAŁU PRAWA, ADMINISTRACJI

I ZARZĄDZANIA

zapraszają pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych do udziału  w  Uroczystych Inauguracjach Roku Akademickiego 2017/2018,

 które odbędą się :12.10.2017 r. o godz. 11.00 dla studentów studiów stacjonarnych Iº

oraz 13.10.2017 r. o godz. 15.00 dla studentów studiów niestacjonarnych Iº

w Auli im. prof. A. Malinowskiego

Wykład inauguracyjny wygłosi Jej Ekscelencja Hanna Katariina Lehtinen - Ambasador Republiki Finlandii w Polsce.

Czcionka
Wysoki kontrast