W Instytucie Zarządzania pracownicy naukowo-dydaktyczni realizują badania naukowe w następujących obszarach:

 

 1. Zarządzanie wiedzą i systemy informacyjne w zarządzaniu i logistyce
 2. Finanse i ubezpieczenia wraz z zarządzaniem ryzykiem
 3. Społeczności wirtualne i e-biznes
 4. Zarządzanie zasobami ludzkimi
 5. Współpraca w biznesie i organizacjach niekomercyjnych
 6. Bezpieczeństwo w zarządzaniu i logistyce
 7. Mezozarządzanie
 8. Metodologia i nauki dla zarządzania
 9. Przedsiębiorczość
 10. Instytucjonalizm w zarządzaniu
 11. Teoria ordo w mezo i mikro wymiarze (korporacje i mniejsze przedsiębiorstwa)
 12. Rachunkowość i controlling

WŁADZE WYDZIAŁU PRAWA, ADMINISTRACJI

I ZARZĄDZANIA

zapraszają pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych do udziału  w  Uroczystych Inauguracjach Roku Akademickiego 2017/2018,

 które odbędą się :12.10.2017 r. o godz. 11.00 dla studentów studiów stacjonarnych Iº

oraz 13.10.2017 r. o godz. 15.00 dla studentów studiów niestacjonarnych Iº

w Auli im. prof. A. Malinowskiego

Wykład inauguracyjny wygłosi Jej Ekscelencja Hanna Katariina Lehtinen - Ambasador Republiki Finlandii w Polsce.

Czcionka
Wysoki kontrast