STRUKTURA INSTYTUTU PRAWA, EKONOMII I ADMINISTRACJI

(STAN NA 1 III 2018 R.)

 Zakład Mikroekonomii pok. 17, pok. 4
 Kierownik Zakładu – prof. UJK dr hab. Mieczysław Poborski
Imię i nazwisko stanowisko tytuł naukowy
 1. Mieczysław Poborski  profesor nadzwyczajny prof. UJK  dr hab.
 2. Edyta Łyżwa  adiunkt  doktor
 3. Katarzyna Chojnacka  adiunkt  doktor
 4. Ewa Kraska  asystent  doktor

 

 Zakład Makroekonomii i Finansów pok. 127
 Kierownik Zakładu – prof. dr hab. Tomasz Tokarski
Imię i nazwisko stanowisko tytuł naukowy
1. Tomasz Tokarski  profesor nadzwyczajny prof.  dr hab.
2. Anna Dybała  adiunkt  doktor
3. Małgorzata Garstka  adiunkt  doktor
4. Ljubov T. Shevchuk profesor nadzwyczajny prof. UJK  dr hab.

 

 Zakład Statystyki i Ekonometrii pok. 121
 Kierownik Zakładu – prof. zw. dr hab. Jarosław Jelejko
Imię i nazwisko stanowisko tytuł naukowy
 1. Jarosław Jelejko  profesor zwyczajny  prof. dr hab.
 2. Kinga Stęplewska  adiunkt  doktor
 3. Jacek Stachowicz  starszy wykładowca  doktor
 4. Beata Stachurska  wykładowca  magister

 

 Zakład Przedsiębiorczości i Innowacji pok. 2/19 CPiB
 Kierownik Zakładu –  prof. UJK dr hab. Andrzej Pawlik
Imię i nazwisko stanowisko tytuł naukowy
 1. Andrzej Pawlik  profesor nadzwyczajny prof. UJK  dr hab.
 2. Paweł Dziekański  adiunkt  doktor
 3. Agata Szydlik – Leszczyńska  adiunkt  doktor
4. Monika Stachowicz  adiunkt  doktor
5. Wojciech Pietrowski  adiunkt doktor

 

 Zakład Samorządu Terytorialnego pok. 2/22 CPiB

Kierownik Zakładu – Prof. UJK dr hab. Piotr Bury

Imię i nazwisko stanowisko tytuł naukowy
 1. Piotr Bury  profesor nadzwyczajny prof. UJK  dr hab.
 2. Joanna Rogalska  adiunkt  doktor
 3. Kamila Piasecka  adiunkt  doktor
 4. Olga Braziewicz – Kumor  adiunkt  doktor

 

 Zakład Historii Myśli Społeczno- Gospodarczej pok. 126
 Kierownik Zakładu – Prof. zw. dr hab. Jerzy Szczepański
Imię i nazwisko stanowisko tytuł naukowy
 1. Jerzy Szczepański  profesor zwyczajny  prof.  dr hab.
 2.Elżbieta Słabińska  adiunkt  dr hab.
 3. Ana Kaminska  adiunkt  doktor
 4.Beata Rogowska  asystent  doktor

 

 Zakład Ekonomii Międzynarodowej pok. 2/20 CPiB

Kierownik Zakładu – prof. UJK dr hab. Piotr Misztal

Imię i nazwisko stanowisko tytuł naukowy
 1. Piotr Misztal  profesor nadzwyczajny prof. UJK  dr hab.
 2.Nadiya Mikula  profesor nadzwyczajny prof. UJK  dr hab.
 3.Renata Jedlińska  adiunkt  doktor
 4.Andrzej Kowalczyk  wykładowca  magister

 

  Zakład Ekonomiczno-Prawnych Problemów Bezpieczeństwa pok. 2/21 CPiB
 Kierownik Zakładu  – prof. UJK dr hab. Marek Leszczyński
Imię i nazwisko stanowisko tytuł naukowy
 1. Marek Leszczyński  profesor nadzwyczajny prof. UJK  dr hab.
 2. Władysław Fedorenko  profesor nadzwyczajny prof. UJK  dr hab. 
 3. Agata Gumieniak  adiunkt  doktor
 4.Grzegorz Gozdór  adiunkt  doktor

 

 Zakład Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego

pok. 2/17 CPiB

 Kierownik Zakładu – prof. zw. dr hab. Jerzy Jaskiernia
Imię i nazwisko stanowisko tytuł naukowy
1. Jerzy Jaskiernia  profesor zwyczajny  prof. dr hab.
2. Vasyl Andrijiv  profesor nadzwyczajny prof. UJK  dr hab. 
3. Kamil Spryszak  adiunkt  doktor
4.Monika Bator-Bryła adiunkt  doktor
5. Stanisław Paruch  asystent  magister

 

 Zakład Prawa Administracyjnego i Nauk o Administracji pok. 104
 Kierownik Zakładu – prof. UJK dr hab. Piotr Ruczkowski
Imię i nazwisko stanowisko tytuł naukowy
1. Grzegorz Łaszczyca profesor nadzwyczajny prof. dr hab.
2. Piotr Ruczkowski profesor nadzwyczajny prof. UJK  dr hab. 
3. Andrzej Adamczyk adiunkt  doktor
4. Anna Szyszka adiunkt  doktor
5. Jan Dytko adiunkt doktor

 

Zakład Prawa Gospodarczego i Finansowego  pok. 122
 Kierownik Zakładu – prof. UJK dr hab. Leszek Bielecki
Imię i nazwisko stanowisko tytuł naukowy
 1. Leszek Bielecki profesor nadzwyczajny prof. UJK  dr hab.
 2. Marek Żukowski profesor nadzwyczajny prof. UJK  dr hab.
 3. Katarzyna Kita-Wałęka adiunkt  doktor
 4. Bartosz Żmuda asystent  magister

 

 Zakład Prawa Karnego, Kryminologii i Kryminalistyki pok. 2/18 CPiB
 Kierownik Zakładu – prof. UJK dr hab. Leszek Wieczorek
Imię i nazwisko stanowisko tytuł naukowy
1. Leszek Wieczorek profesor nadzwyczajny prof. UJK  dr hab.
2. Grzegorz Skowronek profesor nadzwyczajny prof. UJK  dr hab.
3. Tomasz Moll  adiunkt  doktor
4. Ryszard Mochocki  adiunkt  doktor
5. Patryk Zieliński  asystent  magister

 

Zakład Historii, Filozofii i Teorii Prawa pok. 2/17 CPiB

Kierownik Zakładu – prof. UJK dr hab. Jarosław Reszczyński

Imię i nazwisko stanowisko tytuł naukowy
 1. Jarosław Reszczyński  profesor nadzwyczajny prof. UJK  dr hab.
 2. Łukasz Pikuła  adiunkt  doktor
 3. Krzysztof Sielski  adiunkt  doktor
 4. Hubert Kaczmarczyk  adiunkt  doktor
Zakład Prawa Cywilnego i Prawa Pracy pok. 2/18 CPiB

Kierownik Zakładu – prof. UJK dr hab. Janusz Gajda

Imię i nazwisko stanowisko tytuł naukowy
 1. Janusz Gajda profesor nadzwyczajny prof. UJK  dr hab.
2. Piotr Osowy profesor nadzwyczajny prof. UJK  dr hab.
3. Derlatka Joanna adiunkt doktor
4. Paulina Matyjas-Łysakowska adiunkt doktor
5. Monika Adamczyk  adiunkt  doktor
6. Ewa Gawłowska-Stępień  adiunkt  doktor
Zakład Polityki Gospodarczej i Systemów Bankowych pok. 2/21 CPiB

Kierownik Zakładu – prof. UJK dr hab. Ireneusz Kraś

Imię i nazwisko stanowisko tytuł naukowy
 1. Ireneusz Kraś  profesor nadzwyczajny prof. UJK  dr hab.
 2. Dariusz Kowalski  adiunkt doktor
3. Robert Frey adiunkt doktor
4. Anna Kanarek-Równicka  adiunkt doktor
Czcionka
Wysoki kontrast