Zakład Historii i Administracji Bezpieczeństwa
 Kierownik Zakładu –  prof. UJK dr hab. Wojciech Saletra
Imię i nazwisko stanowisko tytuł naukowy
 1.Wojciech Saletra  profesor nadzwyczajny   prof. UJK  dr hab.
 2.Arkadiusz Adamczyk  profesor nadzwyczajny   prof. UJK  dr hab.
 3.Ireneusz Ciosek adiunkt  doktor
 4. Roman R. Czarny adiunkt  doktor
 5. Radosław Kubicki  adiunkt  doktor
6. Adrian Mitręga  adiunkt  doktor

 

Zakład Stosunków Międzynarodowych i Integracji Europejskiej
 Kierownik Zakładu –  prof. UJK  dr hab. Kazimierz Kik
Imię i nazwisko stanowisko tytuł naukowy
 1.Kazimierz Kik  profesor nadzwyczajny   prof. UJK  dr hab.
 2.Patrycja Jakóbczyk-Adamczyk  profesor nadzwyczajny   prof. UJK  dr hab.
 3.Andrzej Młynarski  profesor nadzwyczajny   prof. UJK  dr hab.
 4.Beata Szubtarska adiunkt  doktor
 2.Magdalena Molendowska adiunkt  doktor
 3. Agnieszka Zaremba adiunkt  doktor
Pracownia Samorządu i Polityki Regionalnej
 Kierownik Pracowni – prof. UJK dr hab. Lucyna Rajca
1. Lucyna Rajca  profesor nadzwyczajny   prof. UJK  dr hab.
2. Agata Włodkowska-Bagan  profesor nadzwyczajny   prof. UJK  dr hab.
 3.Sławomir Pastuszka adiunkt  doktor
Zakład Bezpieczeństwa Narodowego
 Kierownik Zakładu –  prof. UJK  dr hab. Paweł Soroka
Imię i nazwisko stanowisko tytuł naukowy
1. Paweł Soroka profesor zwyczajny  prof. zw. dr hab.
 2. Marian Kozub profesor zwyczajny  prof. zw. dr hab.
3. Elżbieta Trafiałek  profesor nadzwyczajny   prof. UJK  dr hab.
 4. Andrzej Felisek adiunkt doktor
 5. Katarzyna Gruszko adiunkt doktor
 6. Tomasz Jarocki adiunkt doktor
 7. Anna Zagórska adiunkt doktor
Zakład Teorii Polityki i Komunikacji Społecznej
 Kierownik Zakładu –  prof. UJK  dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka
Imię i nazwisko stanowisko tytuł naukowy
 1.Agnieszka Kasińska-Metryka  profesor nadzwyczajny   prof. UJK  dr hab.
 2.Irena Fudali  profesor nadzwyczajny   prof. UJK  dr hab.
 3. Janina Kowalik adiunkt  doktor
 4. Rafał Miernik  adiunkt  doktor
 5.Bartłomiej Zapała  adiunkt  doktor
 6.Mariusz Matla wykładowca magister

 

Zakład Cywilizacji Europejskiej
 Kierownik Zakładu – prof. zw. dr hab. Wojciech Kaute
Imię i nazwisko stanowisko tytuł naukowy
 1.Wojciech Kaute profesor zwyczajny  prof. zw. dr hab.
 2.Lucyna Wiśniewska-Rutkowska  profesor nadzwyczajny  prof. UJK  dr hab.
 3.Iwona Wrońska  profesor nadzwyczajny  prof. UJK  dr hab.
 4.Adam Zamojski adiunkt  doktor hab.
 5.Ryszard Stefański  adiunkt  doktor
Pracownia Badań nad Migracjami
 Kierownik Pracowni –  prof. UJK  dr hab.  Artur Życki
1.prof. UJK  dr hab.  Artur Życki Prof. UJK  dr hab.
2. dr Witold Sokała adiunkt  doktor
3. Violetta Gul-Rechlewicz adiunkt doktor
Czcionka
Wysoki kontrast