Instytut Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa

Instytut Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa

Instytut Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego jest stosunkowo młodą, ale niezwykle dynamiczną placówką naukowo-dydaktyczną. Zatrudnia licznych specjalistów o uznanej renomie krajowej i międzynarodowej, o bogatym doświadczeniu akademickim i praktycznym (m.in. w rządzie, w parlamencie, w dyplomacji, w mediach, w biznesie i w samorządzie).

Aktualnie IPMiB UJK kształci kilkuset studentów na kierunkach bezpieczeństwo narodowe, stosunki międzynarodowe, politologia na studiach I i II stopnia. Promuje też doktorów nauk społecznych w dziedzinie „nauki polityczne”.

Działalność naukowa kadry Instytutu koncentruje się przede wszystkim wokół problematyki stosunków międzynarodowych i polityki bezpieczeństwa, przemian instytucjonalnych i cywilizacyjnych w Unii Europejskiej, polityki regionalnej i społecznej, marketingu politycznego, historii najnowszej oraz antropologii społecznej i filozofii polityki. Jesteśmy otwarci na współpracę zarówno krajową, jak i zagraniczną.

Instytut stanowi ważny element życia politycznego i społeczno-gospodarczego regionu świętokrzyskiego. Organizuje konferencje naukowe i seminaria eksperckie, a także otwarte dyskusje dotyczące ważnych problemów współczesności; pracownicy IPMiB są też aktywni jako doradcy decydentów i komentatorzy medialni.

Instytut Nauk Politycznych funkcjonuje w strukturze Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania UJK. Dyrektorem IPMiB jest prof. dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka, a jej zastępcami są:  dr Tomasz Jarocki (do spraw ogólnych) i dr Witold Sokała (do spraw dydaktycznych).