II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Instytucje publiczne i prywatne w systemie zarządzania kryzysowego – perspektywy i kierunki ewolucji”

DSC_1414

W dniu 17 listopada 2017 r. w auli Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu przy Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, przy ul. Świętokrzyskiej 21 odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Instytucje publiczne i prywatne w systemie zarządzania kryzysowego – perspektywy i kierunki ewolucji”. Konferencja. Została ona zorganizowana wspólnie przez Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz Wydział Policyjnych Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Celem konferencji była refleksja i dyskusja na temat zarządzania ciągłością procesów biznesowych i administracyjnych, jako wyrazie troski o bezpieczeństwo państwa i jego obywateli. Ponadto tematyka obejmowała analizę i zarządzanie ryzykiem, odpowiedzialność i współpracę instytucji państwowych, społecznych i prywatnych w sferze bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, a także metodologię badań w naukach o bezpieczeństwie.

W konferencji, oprócz przedstawicieli organizatorów i współorganizatorów, udział wzięli pracownicy następujących uczelni: Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, Szkoły Głównej  Służby Pożarniczej w Warszawie, Szkoły Policji w Katowicach, Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej  w Krakowie, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu, Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w Józefowie.

Przybyłych gości powitał przewodniczący Rady Naukowej prof. UJK dr hab. Jarosław Prońko. Konferencja składała się z dwóch sesji plenarnych oraz jednej sesji panelowej. Moderatorami poszczególnych sesji byli: prof. zw. dr hab. Bernard Wiśniewski oraz prof. UPH dr hab. Andrzej Czupryński. Konferencję podsumował i zamknął prof. UJK dr hab. Jarosław Prońko.

Wystąpienia uczestników konferencji oraz liczne głosy w dyskusji dowodziły trafności wyboru zasadniczego problemu, celów oraz podstawowych zagadnień rozpatrywanych w czasie jej trwania. W dyskusjach toczących się w poszczególnych sesjach konferencji zgodnie stwierdzono, że istnieje potrzeba systematycznego organizowania tego typu konferencji.

Czcionka
Wysoki kontrast