Formularze

Aktualne formularze dotyczące badań naukowych (wnioskowanie, sprawozdawczość) dostępne są na stronie: http://www.ujk.edu.pl/webujk/2200

 

 Działalność dydaktyczna i organizacyjna:

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w sprawie wprowadzenia parametryzacji działalności dydaktycznej i organizacyjnej nauczycieli akademickich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Zarzadzenie_Nr_27_2013

Tabele punktacji parametrycznej: Załącznik 1 do Zarządzenia_Nr_27_2013

 

Działalność naukowa:

Zarządzenie Nr 115/2012 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu parametryzacji działalności naukowej nauczycieli akademickich oraz uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Zarzadzenie_Nr_115_2012

Tabele punktacji parametrycznej: Załącznik do Zarzadzenia_Nr_115_2012

Plik pomocy, tutoriale

 

Szczegółowe informacje: Dział Nauki

WŁADZE WYDZIAŁU PRAWA, ADMINISTRACJI

I ZARZĄDZANIA

zapraszają pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych do udziału  w  Uroczystych Inauguracjach Roku Akademickiego 2017/2018,

 które odbędą się :12.10.2017 r. o godz. 11.00 dla studentów studiów stacjonarnych Iº

oraz 13.10.2017 r. o godz. 15.00 dla studentów studiów niestacjonarnych Iº

w Auli im. prof. A. Malinowskiego

Wykład inauguracyjny wygłosi Jej Ekscelencja Hanna Katariina Lehtinen - Ambasador Republiki Finlandii w Polsce.

Czcionka
Wysoki kontrast